Tek­ni­sen joh­ta­jan valinta val­tuus­tol­le

Taivalkosken kunnanhallitus ei nimennyt maanantain kokouksessa ketään kärkiehdokasta teknisen johtajan virkaan, vaan päätöksen tekee kunnanvaltuusto, joka pidetään 4, joulukuuta.

Virkaa haki kaikkiaan 18 henkilöä, joista haastateltiin Olli Hanhela, Petri Hietala, Maarit Hyvärinen, Jani Lehtoniemi, Pekka Pitkänen ja Tuomo Tyni. Haastattelut pidettiin maanantaina 11. marraskuuta alkaen kello 8.00 siten, että kullekin haastateltavalle varattiin haastatteluaikaa 45 minuuttia.

Haastattelijoina olivat kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja kaikki varsinaiset valtuutetut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Nykyinen tekninen johtaja Raimo Varanka jää eläkkeelle ensi vuoden maaliskuun lopussa.

Heinilahti eläkkeelle

Taivalkoskelaisia pitkään palvellut kunnansihteeri Onerva Heinilahti on irtisanoutunut vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta. Hän on jäämässä eläkkeelle siten, että virkasuhde Taivalkosken kuntaan päättyy 31.7.2020.

Hän on toimittanut Taivalkosken kunnalle, kunnanhallitukselle 11.11.2019 sähköpostiviestin, jossa todetaan muun muassa seuraavaa.

–  Irtisanoudun Taivalkosken kunnansihteerin virasta jäädäkseni vanhuuseläkkeelle siten, että virkasuhteeni Taivalkosken kuntaan päättyy 31.7.2020. Olen jäänyt jo pitämään pitämättömiä ja vielä kertyviä vuosilomia, jotka kestävät virkasuhteeni päättymiseen saakka ja hieman sen ylikin.

STM kysyy kunnilta sote-uudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt Taivalkosken kunnalle kyselyn, jossa se pyytää kunnan kantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuusta kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille eli maakunnille.

Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien rooli toimia palveluiden tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Selvitystyön lähtökohdat pohjautuvat nykyisen kuntalain, ja edellisellä hallituskaudella kaatuneen uudistuksen maakuntalakiehdotuksen sääntelyyn siitä, että tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva taho vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta.

Siihen kuuluvat järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuus, tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen, tuottamistapa, tuottamisen ohjaus ja valvonta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttäminen.

Lisäksi järjestämisvastuussa oleva taho päättää palvelujen järjestämistä koskevasta yhteistoiminnasta lain asettamissa rajoissa ja vastaa tehtävien rahoituksesta. Silloinkin, kun järjestämisvastuussa oleva taho hankkii palveluja muilta tuottajilta, sillä säilyy vastuu palveluista ja sen tulee ohjata ja valvoa palvelutuotantoa. Jatkossa järjestämisvastuussa sote-palveluista olisi siis hallitusohjelman kirjausten mukaisesti maakunta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kyselyä tämän viikon tiistain kokouksessa ja nimesi edustajat asiaa valmistelevaan kokoukseen. Samoin kunnanhallitus nimesi omat edustajansa maanantain kokouksessa työryhmään. Valmisteleva kokous pidetään 25. marraskuuta ja vastaus pitää olla STM:ssä 29. marraskuuta.