Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuki Rui­jan­mut­kan laa­jen­nuk­seen ei ol­lut­kaan lä­pi­huu­to­jut­tu – ARA suo­sit­taa tar­ve­sel­vi­tys­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mi­ses­ta

Arkistokuvassa Ruijanmutkan asukkaita ulkoilutapahtumassa.
Arkistokuvassa Ruijanmutkan asukkaita ulkoilutapahtumassa.
Kuva: Santeri Mikkonen

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus suosittelee Kuusamon kaupungille, että se tekisi ensin tarveselvityksen kehitysvammaisten asukasryhmän pitkäkestoisista asuntotarpeista ennen kuin kaupunki käynnistää rakentamishanketta.

Asia on tullut esille Ruijanmutkan ryhmäkodin laajennushankkeen yhteydessä.

Kaupunki on ollut yhteydessä ARAaan hankkeen rahoituksen tiimoilta ja niissä on käynyt ilmi, ettei Ruijanmutkan laajentaminen vuonna 2011 valmistuneen osan jatkoksi ole välttämättä ARA:n tuen piirissä.

– ARA:n tuet eritysryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018 ja tulevien sote-maakuntalinjausten seurauksena Ruijanmutkan yksikön toiminta nykyisessä muodossa on epäselvä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Se voi merkitä sitä, että siirtymäajan jälkeen rakennus jää tyhjilleen, ellei sille löydetä muuta käyttöä.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt viime vuoden lopulla päätöksen, jonka mukaan Ruijanmutkan 16-paikkaisen ryhmäkodin suunnittelu ja toteutus tehdään tänä vuonna kokonaisurakkana, josta tehdään erillinen rahoituspäätös hankkeen kustannusten selvittyä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee Ruijanmutkan ryhmäkodin laajennushanketta kokouksessaan huomenna. Se esittää muun muassa, että kokonaisurakkamuotoisesta laajennushankkeesta tehdään varausvaiheen hakemus ARA:lle, jolloin saadaan päätös mahdollisesta avustuksesta ja korkotukilainasta. Mikäli ARA:n avustusta ei myönnetä, hankkeeseen eri ryhdytä.