Ulla Par­viai­nen sai­raan­hoi­to­pii­rin osuus­kun­nan hal­lin­to­neu­vos­toon

Kuusamolainen Ulla Parviainen on nimitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajana Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen osuuskunnan hallintoneuvostoon.

Osuuskunnan tavoitteena on turvata erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystysvalmius koko pohjoisen Suomen alueella.

Haasteina ovat muun muassa keskittämisasetus, jonka lukumäärävaatimukset eivät täyty monin osin Pohjois-Suomen keskussairaaloissa. Osuuskunnan tehtävänä on turvata lääkärien saatavuus ja erikoissairaanhoidon laatu helpottamalla lääkärien ja myös potilaiden liikkuvuutta eri sairaaloiden välillä.

Osuuskunnan perustavat PPSHP, Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), Kainuun sote ja Länsipohjan sairaanhoitopiiri (LPSHP) ja sen toiminta käynnistyy vielä vuoden 2019 aikana. Osuuskunnan hallintoneuvostossa on 16 jäsentä ja se koostuu poliittisista luottamushenkilöistä.