Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Väki van­he­nee Koil­lis­maal­la ja laki vaatii Ke­la-ral­lia Ouluun

THL:n vastavalmistuneen asiantuntujaryhmän mukaan Pohjois-Pohjanmaan väestöennusteen mukaan iäkkäiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin kolmanneksella. Samanaikaisesti väestömäärä sen sijaan pysyy lähes ennallaan. Tämä merkitsee ikääntyneiden sote-palvelujen kustannusten kasvua Koillismaallakin vuoteen 2030 lähes 60 prosentilla. 

Perusturvajohtaja Markku Kipinän mukaan väestön ikääntyminen, kun mennään yli 80-vuotiaisiin, merkitsee erikoissairaanhoidolle noin puolen miljoonan euron kasvavia kustannuksia per jokainen vuosi. Ikääntymisen kustannukset eivät siis Kuusamossa ole pikkuasia. Kipinän mukaan vanhenemisen kustannukset merkitsevät 

Vuoden 2018 lopussa Kuusamossa oli yli 65-vuotiaita 27 prosenttia ja yli 75-vuotiaita 12 prosenttia. Tuolloin väestön huoltosuhde oli 71,3.  Suomen väestöllinen huoltosuhde tarkoittaa lasten ja eläkeläisten suhdetta työikäiseen väestöön nähden. Huoltosuhdetta tarkastellessa työikäiseksi katsotaan 15–64 -vuotiaat. Vastaavasti lapsiksi luokitellaan tätä nuoremmat ja eläkeläisiksi tätä vanhemmat henkilöt. TIlastokeskuksen mukaan Suomen keskiarvo huoltosuhteessa oli kaksi vuotta sitten 60,1 prosenttia. 

”Tämän päivän ikääntyvät ihmiset ovat hyväkuntoisia ja käyttävät myös rahaa eri tavalla kuin ennen.”
Mika Määttä
Valtuuston puheenjohtaja

– Väestön ikääntyminen on tosiasia, joka täytyy huomioida ennakoidusti. Me taloustyöryhmässä olemme käyneet asiasta rakentavia keskusteluja ja todenneet, että uhkakuvat ovat olemassa. En tiedä, miten asia ratkaistaan, mutta ikääntyneet ihmiset hoidetaan jatkossakin, sen lupaan, sanoo Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Määttä. Hän on myös kaupungin talousryhmän puheenjohtaja. 

Määttä ei näe väestön ikääntymistä pelkästään uhkakuvana, vaan se on myös vahvuutena. 

– Tämän päivän ikääntyvät ihmiset ovat hyväkuntoisia ja käyttävät myös rahaa eri tavalla kuin ennen. 

Korjaus paperilehden juttuun. Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole ylittyneet 4 miljoonaa, vaan 2 miljoonaa. Korjaus tehty 20.12. klo 15.50

Lue koko juttu paperilehdestä tai näköislehdestä.