Vasat pieniä, kii­ma-ai­ka käsillä - Met­säs­tys­seu­rois­sa odo­tel­laan suo­siol­la hir­vi­jah­din aloit­ta­mis­ta: "Emme halua ve­rot­taa muu­ten­kin pientä hir­vi­kan­taam­me"

Tänä syksynä vuorokauden keskilämpötilat ovat jämähtäneet Koillismaalla yllättävän lämpimiksi, jonka vuoksi hirvenlihan säilyttämisessä on ongelmia metsästysseurojen kylmätilojen puutteellisuuden vuoksi. Siksi monet seurat ovat lykänneet metsästyskauden alkua. Niin myös Pyhityksen Erä Taivalkoskelta, joka aloittaa metsästyskautensa vasta 12. lokakuuta, jolloin se on sallittua riistakeskuksen luvalla kaikkialla Suomessa.

– Sitä paitsi tänä vuonna vasat ovat pieniä, kiima-aika on pahasti kesken, emmekä halua verottaa muutenkin pientä hirvikantaamme näiden olosuhteiden vallitessa. Kylmätilat eivät ole meille mikään ongelma, sillä rakensimme muutama vuosi sitten loistavat teurastus- ja kylmätilat metsästysmajallemme, kertoo Pyhityksen Erän puheenjohtaja Arto Rääpysjärvi.

– Hirven kiima-aika ajoittuu Suomessa pääasiallisesti syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin saakka. Vuosien välillä maantieteellistä vaihtelua toki on, eli pohjoisen kiima-aika voi siirtyä vähän myöhäisemmäksi, niin kuin nyt on käynyt, kertoo erikoissuunnittelija Mikael Wikström Riistakeskuksesta.

Hänen mukaansa metsästyksen aloittamisen siirtäminen on Koillismaallakin viisasta jo kannan säilyttämisen vuoksi, sillä hirvikanta on pienentynyt muutaman vuoden takaisesta.

– Kiima-aikana ei kannata harventaa täyskasvuisia sonneja, jotta kantaa saataisiin nostettua nykyistä paremmalle tasolle.

Wikströmiltä löytyy selitys myös vasojen pienikokoisuuteen.

– Siihen vaikuttaa monta eri tekijää. Yksi on hirvilehmien määrä ja kunto. Vuosi 2018 oli kuuma ja kuiva kesä, ja hirvillä oli aikaisempia vuosia vähemmän syötävää. Tällöin syntyvät vasat ovat luonnollisesti pienempiä, eikä tämäkään kesä ollut hirvieläimille kuivuuden vuoksi kovin suotuisa. Tosin maantieteellisiä eroja on paljonkin.

Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan 11.9. Lue juttu printistä tai näköislehdestä.