Va­sem­mis­ton Ala­vuo­tun­ki tähysi vap­pu­pu­hees­saan kohti kes­kus­taa: "On toi­vot­ta­vaa, että myös kes­kus­ta­lai­van kurssi kääntyy no­peas­ti in­hi­mil­li­sem­mil­le väy­lil­le"

Vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki otti vappupuheessaan Kuusamon torilla kantaa muun muassa ilmastonmuutokseen.
Vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki otti vappupuheessaan Kuusamon torilla kantaa muun muassa ilmastonmuutokseen.

Räntäsade ei estänyt vasemmistoliiton kannattajia kerääntymästä kuuntelemaan perinteisiä vappupuheita vappupäivänä Kuusamon torille.

Juhlapuheen piti Vasemmistoliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki. Nimensä mukaisesti Alavuotungin suku on Kuusamosta lähtöisin.

Alavuotungin mukaan suomalainen hyvinvointivaltio on ollut modernistinen rakennusprojekti, jonka saavutukset ovat valtavan poliittisen kamppailun ansiota.

– Uudistuspolitiikan toteuttamisesta kunnian voivat ottaa vasemmistolainen työväenliike ja alkiolainen keskusta. Ne kummatkin ovat muuttaneet muotoaan vuosikymmenien kuluessa. Viimeksi mainitusta on valitettavasti tullut viime vuosina kylmän oikeistopolitiikan lippulaiva. On toivottavaa, että myös keskustalaivan kurssi kääntyy nopeasti inhimillisemmille väylille.

– Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan uutta punavihreää kansanrintamaa, joka kykenee luomaan esteiden sijasta uusia mahdollisuuksia ihmisille ja kunnioittamaan ihmisarvoa ja -oikeuksia itseisarvona, Alavuotunki sanoi.

Avauspuheessaan Tarmo Raatikainen muisteli työväen juhlan historiaa Chicagossa 1886.

– Yksitoista kuolonuhria vaatineen välikohtauksen jälkeen pidätettiin kahdeksan myöhemmin syyttömiksi osoittautunutta anarkistia, joista neljä teloitettiin ja yksi teki itsemurhan vankilassa. Vuonna 1889 Pariisissa kokoontunut toinen internationaali päätti ryhtyä viettämään vappua heidän muistokseen työläisten yleisenä mielenosoitus- ja juhlapäivänä. Nykyinen, työläisten jollakin tapaa kohtuullinen työaika on siis verellä hankittu.

Voit lukea molemmat puheet upotuksen alta.

Tarmo Raatikaisen vappupuhe:

"Vappu on työväenliikkeen juhla. Vaikka sille ladattaisiin aivan mitä tahansa muita merkityksiä, on se minulle ja minun tovereilleni edelleen SE vappu, joka on SE työväen juhla.

Työväenliikkeen juhlan, vapun perimmäinen tausta on perin verinen. Kyseessä on niin sanottu Haymarketin tapaus Chigagossa 1886. Haymarketin tapaus (engl. Haymarket affair) alkoi Yhdysvaltain Chicagossa 4. toukokuuta 1886 tapahtuneesta työläisten ja poliisin välisestä yhteenotosta, joka liittyi maailmanlaajuista työläisten kahdeksan tunnin työaikaa vaatineisiin mielenosoituksiin.

Yksitoista kuolonuhria vaatineen välikohtauksen jälkeen pidätettiin kahdeksan myöhemmin syyttömiksi osoittautunutta anarkistia, joista neljä teloitettiin ja yksi teki itsemurhan vankilassa. Vuonna 1889 Pariisissa kokoontunut toinen internationaali päätti ryhtyä viettämään vappua heidän muistokseen työläisten yleisenä mielenosoitus- ja juhlapäivänä. Nykyinen, työläisten jollakin tapaa kohtuullinen työaika on siis verellä hankittu.

Helpolla ei työväkeä, eikä sen puoleen ketään heikompaa tai pienempää päästetä tässäkään ajassa. Vaikka Chigagon tapahtumista on kulunut jo yli 130 vuotta, on kyyti kylmää edelleenkin. Keväällä 2015 pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen sai Suomi sellaisen porvarihallituksen, että se muistetaan tulevaisuudessakin, kun historiaa kirjoitetaan. Kun hallitusohjelmaa silloin laadittiin, luvattiin paljon. Kuinka kävi? Turvattiinko kaikkien kansalaisten tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut? Oliko työelämässä reilu meininki? Kuinka markkinauskovaisten vallanpito vaikutti hyvienvointi-suomen hyvinvointiin?

Koko vaalikauden kestänyt Sipilän hallituksen kompurointi päättyi lähes kalkkiviivoilla mahalaskuun. Kovalla kalkkeella taotut Sote- ja aluehallintouudistukset eivät päässeet maaliin. Eivät, vaikka hallituksella oli niin eduskunnassa, kuin eri valiokunnissakin selkeä enemmistö. Hallituspuolueen edustajat ovat selittäneet syyksi opposition jarrutuksen, vaikka enemmistöllään hallitus olisi voinut uudistukset ajaa maaliin hyvinkin yksinkertaisesti. Vai kävikö kuitenkin niin, ettei taito riittänyt? Hallituksen arvosanaksi lakivalmisteluista tulee auttamattomasti hylätty. Perustuslakia kun Sipilänkään hallitus ei pystynyt kiertämään.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa kansa puhui. Eniten äänimääräänsä kasvattivat vasemmistopuolueet ja vihreät. Kokoomusta äänesti tietysti se hyvinvoiva kansanosa, jonka hyvinvointia Sipilän porvarihallitus edelleenkin pönkitti. Mutta kyllä ne äänestäjät, jotka eivät voineet hyväksyä hallituksen kurjistavaa politiikkaa, antoivat mieluummin mandaatin vasemmistopuolueille. Keskustan äänestäjät näyttivät jäävän kotiin.

Aivan samalla tavalla, kuin kapitalisti on aina nyhtänyt pääomalleen lisäarvoa duunarin selkänahasta, kohteli Sipilän hallitus heikoimmassa asemassa olevaa kansanosaa. Hallituksen ylpeilemä talouskasvu mitattiin pääosin globaalista talouskasvusta, ja kotimaassa vähävaraisimpien, työttömien, eläkeläisten, opiskelijoiden, sairastavien ja matalasti palkattujen naisvaltaisten alojen duunareitten taskusta. Siinä instrumentteina olivat surullisen kuuluisat kikyttäminen ja aktiivimalli.

Koska vappu on työväenjuhla, voitaneen tänä juhlapäivänä esittää muutama työväkeä koskeva toivomus. Voisiko tuleva hallitus lopettaa tarpeettomat kiky-toimet ja työttömiä kyykyttävän aktiivimallin?"

Jaakko Alavuotungin vappupuhe:

"Hyvät ystävät ja toverit,

Kaksi viikkoa sitten käytiin eduskuntavaalit, joiden tulos oli selkeä. Suomalaiset äänestivät suunnanmuutoksen puolesta.

Vaalivoittajiin kuuluivat punavihreät puolueet vasemmisto, sdp ja vihreät. Voittajilla riittää tekemistä. Suomi on käännettävä oikeudenmukaiselle ja inhimilliselle linjalle.

Suomi on jakautunut niihin, joilla menee hyvin, ja toisiin, jotka ovat tippumassa kelkasta.

Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi aikamme vaikeimmista ongelmista. Suomessa 15 prosenttia lapsista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Esimerkiksi työttömyysturvaan tehdyt epäoikeudenmukaiset leikkaukset eivät kohdistu pelkästään aikuisiin, vaan niistä kärsivät myös pienituloisten perheiden lapset.

Samaan aikaan Suomessa on puoli miljoonaa työssäkäyvää köyhää. Nämä ihmiset eivät tule palkallaan toimeen. Työllisyysasteen nostaminen ei auta, jos palkka ei riitä elämiseen.

Me tarvitsemme hallituksen joka kääntää tämän kehityksen ja rakentaa inhimillistä Suomea kaikille, ei vain harvoille.

Samalla tarvitsemme kunnianhimoista ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutosta emme pysty enää täysin torjumaan, mutta sen pysäyttäminen on vielä mahdollista.

Jos emme tee mitään, tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään toimettomuudestamme. Meillä on mahdollisuus vielä kääntää suunta ja se edellyttää nopeita toimia.

Haasteet ovat siis suuria, mutta kevät on pitkästä aikaa toivoa täynnä. Suunnanmuutos on mahdollista tehdä yhteistyössä edistyksellisten voimien kanssa.

Vapun jälkeen alkavat hallitusneuvottelut ja kysymys kuuluu: Mitä vasemmisto haluaa tehdä, jos se pääsee hallitukseen?

Nostan esille muutaman konkreettisen tavoitteen.

Haluamme korjata edellisen hallituksen eriarvoisuutta kasvattaneen politiikan jälkiä.

Haluamme perua perusturvaa heikentäneet indeksileikkaukset.

Haluamme korottaa työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, sairauspäivärahoja, vammaistukea, yksinhuoltajien lapsilisää ja opintorahaa.

Haluamme perua aktiivimallin, joka toi tullessaan ainoastaan jo ennalta heikoimmassa asemassa olevien nöyryyttämistä.

Myös koulutuksen kehittäminen on tärkeä investointi ihmisten tulevaisuuteen.

Haluamme tehdä toisesta asteesta maksuttoman ja pidentää oppivelvollisuusikää 18 vuoteen.

Sote- ja maakuntauudistuksessa haluamme palata alkujuurille ja nostaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen uudistuksen päätavoitteeksi.

Kynnyskysymyksiä meillä on muutama.

Vasemmisto osallistuu ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka:

- tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa

- ei heikennä perusturvaa

- purkaa aktiivimallin

- toteuttaa sote-uudistuksen, jonka myötä palvelut saadaan yhdeltä luukulta ja terveyserot kaventuvat

- asettaa ilmastopolitiikan raamit linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa

- pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella

- sekä varmistaa työehtojen yleissitovuuden

Päättynyt neljän vuoden jakso on osoittanut, että on erittäin tärkeää nostaa ihmisarvo ja ihmisoikeudet politiikan keskiöön ja tehdä inhimillistä politiikkaa.

Me Vasemmistossa näemme kaikki ihmiset potentiaalisina toimijoina, joilla on itseisarvo. Ihmiskuvamme on myönteinen, uskomme ihmiseen.

Ajattelutavassamme panostukset koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan eivät ole vain menoeriä vuosittaisissa budjeteissa kuten oikeistopuolueilla, vaan myös taloudellisesti kannattavaa politiikkaa. Ne ovat investointeja ihmisiin. Tämä oli kuntavaalien iskulauseeni kaksi vuotta sitten.

Ja ennen kaikkea tällainen politiikka on inhimillistä, välittävää ja solidaarista.

Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut modernistinen rakennusprojekti, jonka saavutukset ovat valtavan poliittisen kamppailun ansiota.

Uudistuspolitiikan toteuttamisesta kunnian voivat ottaa vasemmistolainen työväenliike ja alkiolainen keskusta.

Ne kummatkin ovat muuttaneet muotoaan vuosikymmenien kuluessa. Viimeksi mainitusta on valitettavasti tullut viime vuosina kylmän oikeistopolitiikan lippulaiva. On toivottavaa, että myös keskustalaivan kurssi kääntyy nopeasti inhimillisemmille väylille.

Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan uutta punavihreää kansanrintamaa, joka kykenee luomaan esteiden sijasta uusia mahdollisuuksia ihmisille ja kunnioittamaan ihmisarvoa ja -oikeuksia itseisarvona.

Tähän työhön tarvitsemme kaikki mukaan – jokainen ihminen on meille tärkeä.

Lopuksi luen otteen kainuulaisen runoilijan Miikka Kortelaisen teoksesta ”Vinttiunelmia rakkaudesta”

Kaikkina näinä maailman hetkinä

kun taivas kaartuu yllemme

ja maailma avautuu eteemme

täytyisi meidän kerätä kaikki viisautemme

kaikki ymmärryksemme

ja kaikki tuntemuksemme,

ollaksemme sellaisia,

kun meidän soisi vain oikeasti olevan

jokaisena rakkautemme päivänä;

Hyviä toinen toisillemme.

Näillä sanoilla toivotan rakkaudellista wappua kaikille!"