Ve­sis­tö­jä kun­nos­te­taan Koil­lis­maal­la

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta tänä kesänä erilaisia vesistöjen kunnostushankkeita. Hankkeilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa tai estämään vesistöjen tilan heikkeneminen nykyisestä. ELY-keskuksen myöntämä valtionavustus kattaa pääosin noin puolet koko hankkeen kustannuksista.

Särkikalaston poistoon ja vesistöihin päätyneiden ravinteiden vähentämiseen tähtääviä hoitokalastushankkeita toteutetaan

Pudasjärven Saunajärvellä ja Kuusamon Naamankajärvellä.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on avustanut kuormitusselvitys- ja suunnitteluhankkeita, joissa kunnostusten edellytyksiä selvitetään ja joiden pohjalta varsinaisia kunnostushankkeita voidaan myöhemmin toteuttaa. Esimerkiksi Pudasjärven Livojoen valuma-alueella tehdään suunnitelmaa kiintoaineen kulkeutumista vähentäville toimille..

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on avustanut tänä kesänä ympäristöministeriön vesien- ja ympäristönhoidon edistämisvaroista myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa sekä maakunnallista hajajätevesineuvontahanketta.