Virret

Pää­siäis­ajan mu­siik­kia virret

Pudasjärven kanttori Keijo Piirainen soittaa esimerkkejä pääsiäisen aikana kirkossa laulettavista virsistä.