Vihreää valoa lu­vas­sa? En­ti­siin Kuu­sa­mon kaup­pa­opis­ton ti­loi­hin kaa­vail­tu jär­jes­tö­ta­lo kiin­nos­taa laa­jal­ti, nyt odo­tel­laan päät­tä­jien kantaa: "Käymme ak­tii­vi­sia kes­kus­te­lu­ja kau­pun­gin kanssa"

Neuvottelut Kuusamon entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin kaavaillusta järjestötalosta etenevät. Hankkeessa on mukana 54 kuusamolaista yhdistystä.

Kuusamon Sydänyhdistyksen Asta Nissi ja Reijo Vallioniemi pitävät suunnitelmissa olevaa Kumppanuustalo Nuottaa erittäin tervetulleena. Yhdistysaktiivit olivat varainhankinnassa keskiviikkona Meijerin Minimarkkinoilla. Hankevastaava Virpi Kilpijärvi kertoo yhteistyön ja keskustelujen sujuvan hyvin Kuusamon kaupungin kanssa.
Kuusamon Sydänyhdistyksen Asta Nissi ja Reijo Vallioniemi pitävät suunnitelmissa olevaa Kumppanuustalo Nuottaa erittäin tervetulleena. Yhdistysaktiivit olivat varainhankinnassa keskiviikkona Meijerin Minimarkkinoilla.
Kuusamon Sydänyhdistyksen Asta Nissi ja Reijo Vallioniemi pitävät suunnitelmissa olevaa Kumppanuustalo Nuottaa erittäin tervetulleena. Yhdistysaktiivit olivat varainhankinnassa keskiviikkona Meijerin Minimarkkinoilla.
Kuva: Petri Markkanen

Kuusamoon kaavailtava järjestötalo, nimeltään Kumppanuustalo Nuotta, etenee pikku hiljaa, kertoo taloa ajavan Koillisen Kumppanit -hankkeen hankevastaava Virpi Kilpijärvi. Muutaman vuoden päästä voikin olla, että Kuusamon entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa on moderni 1400-neliöinen yhdistyskokoontuma työntekijöineen.

Kilpijärvi on kokoustanut kollegansa, hanketyöntekijä Lumi Törmän kanssa aktiivisesti sekä kaupungin että yhdistysten edustajien kanssa. Tällä hetkellä yhteisöllisen yhdistystilan suunnitelmat loistavat vihreän valon alla.

– Uusi suunnitelmamme on yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä ja käymme aktiivisesti keskusteluja kaupungin kanssa tiloista, Kilpijärvi selventää.

Kumppanuustalon roolina on Kilpijärven mukaan yhdistyksiä tukeva toiminta. Yhteisöllisyyden luomisen lisäksi tavoitteena on muuan muassa yhdenvertaisuuden lisääminen: pienille yhdistyksille on tärkeää, että niillä on yhtäläiset valmiudet toimia kuten isommillakin.

Asiakkaille ja vieraileville ihmisille talosta on tarkoitus tehdä niin kutsuttu matalan kynnyksen paikka, jonne ovat tervetulleita myös ihmiset, joilla ei ole siteitä mihinkään järjestöön tai yhdistykseen.

Talon idea on yksinkertainen: mukana olevat yhdistykset voivat mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan saada toimitilaa sekä verkostoitua muiden yhdistysten ja toimijoiden, kuten viereisten oppilaitosten, kanssa. Nuorten mahdollisuudet yhdistyksissä pitävät sisällään niin lopputöitä kuin työharjoittelumahdollisuuksia.

Kuusamon Meijerin Paimenpoika -myymälän pihamaalla keskiviikkona vietetyn Minimarkkinat -tapahtuman yksi osallistuja, Kuusamon Sydänyhdistys ry, odottaa jo innolla josko virallista päätöstä Kumppanuustalo Nuotasta heltiäisi.

Liki 280 jäsenen yhdistykselle on tärkeää, että uusissa tiloissa riittäisi tarpeeksi suuria kerho- ja kokoustiloja.

– Tarvitsemme tilat, jotta voimme pitää tapahtumia, johon mahtuu tarpeeksi väkeä, Reijo Vallioniemi Sydänyhdistyksestä kertoo.

Lue koko juttu 12.9. printistä ja näköislehdestä.