Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Yle: Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mo on haettu kon­kurs­siin – psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lut siir­ty­mäs­sä Verveen

Selvitysmies on saattanut vireille Psykoterapiakeskus Vastaamon konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen torstaina.

Selvitysmies on saattanut vireille Psykoterapiakeskus Vastaamon konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen torstaina.

Ylen mukaan tilannetta arvioinut selvitysmies Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fennolta on tehnyt päätöksen, ettei selvitystilamenettelyn läpivieminen ole mahdollista.

Selvitysmies on myös tehnyt esisopimuksen yhtiön liiketoiminnan myymisestä Vervelle.

Tietomurron kohteeksi joutuneen Vastaamon psykoterapiapalvelut siirtyvät Verveen 2. maaliskuuta alkaen. Tietojärjestelmät eivät siirry.

Verveen vanhoina työntekijöinä menevät Vastaamon työntekijät alkavat käyttää Verven tietojärjestelmiä ja työkaluja.

Kaupan lopullinen hyväksyntä vaatii vielä Vastaamon konkurssipesän pesänhoitajan ja velkojien hyväksynnän.

Verven mukaan Kelan kuntoutuspsykoterapian päätökset kohdistuvat nimettyyn terapeuttiin, jonka kanssa hoito voi jatkua keskeytyksettä. Muiden sopimuksien siirtämisestä neuvotellaan tilaajien kanssa. Asiakas- ja potilastiedot eivät siirry liiketoimintakaupassa Verveen. Asiakkaiden on sovittava oman terapeuttinsa kanssa terapiasuhteen jatkamisesta Vervessä.