Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

5-tie
Auto suistui ojaan Kuusamossa – "Tihkusade teki tiestä liukkaan, onnettomuuspaikalta piti hissukseen tulla pois"

Auto suistui ojaan Kuu­sa­mos­sa – "Tih­ku­sa­de teki tiestä liuk­kaan, on­net­to­muus­pai­kal­ta piti his­suk­seen tulla pois"

22.10.2021 09:25 1
Tilaajille
Kaksi autoa kolaroi 5-tiellä Kuusamossa– Onnettomuudessa loukkaantuneet toimitettiin sairaalahoitoon

Kaksi autoa kolaroi 5-tiel­lä Kuu­sa­mos­sa– On­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tu­neet toi­mi­tet­tiin sai­raa­la­hoi­toon

21.10.2021 15:47
Tilaajille
Viitostiestä Suomen vihreä väylä – Viitostie-yhdistys on tehnyt valtiovarainministeriölle aloitteen kattavan vaihtoehtoisen käyttövoiman lataus- ja tankkausverkoston rakentamisesta 5-tien varrella oleviin kaikkiin kuntiin, kaupunkeihin ja liikenteen solmukohtiin

Vii­tos­ties­tä Suomen vihreä väylä – Vii­tos­tie-yh­dis­tys on tehnyt val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le aloit­teen kat­ta­van vaih­to­eh­toi­sen käyt­tö­voi­man lataus- ja tank­kaus­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta 5-tien var­rel­la oleviin kaik­kiin kun­tiin, kau­pun­kei­hin ja lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin

08.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Auto väisti ojaan ja katkaisi valopylvään 5-tiellä – autossa olleet kaksi henkilöä eivät loukkaantuneet

Auto väisti ojaan ja kat­kai­si va­lo­pyl­vään 5-tiel­lä – autossa olleet kaksi hen­ki­löä eivät louk­kaan­tu­neet

19.10.2020 15:11
Tilaajille
Valtatien 5 alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä ovat valmistuneet

Val­ta­tien 5 ali­kul­ku­käy­tä­vä ja kevyen lii­ken­teen väylä ovat val­mis­tu­neet

27.08.2020 09:18
Tilaajille