Tilaajille

Vii­tos­ties­tä Suomen vihreä väylä – Vii­tos­tie-yh­dis­tys on tehnyt val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le aloit­teen kat­ta­van vaih­to­eh­toi­sen käyt­tö­voi­man lataus- ja tank­kaus­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta 5-tien var­rel­la oleviin kaik­kiin kun­tiin, kau­pun­kei­hin ja lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin

Viitostien vaikutusalueella sijaitsee useita matkailukeskittymiä, esimerkiksi Ruka, Suomu, Sallatunturi, Pyhä ja Luosto.
Viitostien vaikutusalueella sijaitsee useita matkailukeskittymiä, esimerkiksi Ruka, Suomu, Sallatunturi, Pyhä ja Luosto.
Kuva: Mikko Halvari

Viitostie ry:n aloite Suomen ensimmäisen vihreän valtaväylän rakentamisesta 5-tielle etenee valtion ja EU:n tasolla rinnakkain. Vasta keväällä myöhemmin on odotettavissa mahdollisia päätöksiä hankkeen rahoittamisesta. Rahoitus tulisi osittain EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksesta.

– Hanke on tällä hetkellä vielä karkealla ideatasolla. En lähde tässä vaiheessa arvioimaan, paljonko rahaa tarvittaisiin hankkeen toteuttamiseen, Viitostie ry:n puheenjohtaja, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen sanoo.