Sodankylä
Kaksi laskettelijaa hautautui tunniksi lumivyöryn alle Luostolla – "Onneksi toinen sai soitettua apua"

Kaksi las­ket­te­li­jaa hau­tau­tui tun­nik­si lu­mi­vyö­ryn alle Luos­tol­la – "On­nek­si toinen sai soi­tet­tua apua"

03.02.2021 19:15
Tilaajille
Lumivyöryennuste: Lapin tuntureilla lumivyöryt epätodennäköisiä, ihmisen aiheuttamat mahdollisia

Lu­mi­vyö­ryen­nus­te: Lapin tun­tu­reil­la lu­mi­vyö­ryt epä­to­den­nä­köi­siä, ihmisen ai­heut­ta­mat mah­dol­li­sia

03.02.2021 19:14
Tilaajille
Sodankylän kunnan sivistysjohtajan virkaan haki 9 henkilöä – yksi hakija Posiolta

So­dan­ky­län kunnan si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan haki 9 hen­ki­löä – yksi hakija Po­siol­ta

13.01.2021 11:47
Tilaajille
Viitostiestä Suomen vihreä väylä – Viitostie-yhdistys on tehnyt valtiovarainministeriölle aloitteen kattavan vaihtoehtoisen käyttövoiman lataus- ja tankkausverkoston rakentamisesta 5-tien varrella oleviin kaikkiin kuntiin, kaupunkeihin ja liikenteen solmukohtiin

Vii­tos­ties­tä Suomen vihreä väylä – Vii­tos­tie-yh­dis­tys on tehnyt val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­le aloit­teen kat­ta­van vaih­to­eh­toi­sen käyt­tö­voi­man lataus- ja tank­kaus­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta 5-tien var­rel­la oleviin kaik­kiin kun­tiin, kau­pun­kei­hin ja lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin

08.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Sodankylässä jatketaan rajoituksia vielä viikolla – Kunta on kiihtymisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on nyt 540

So­dan­ky­läs­sä jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia vielä vii­kol­la – Kunta on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 540

12.11.2020 17:14
Tilaajille
Liikunta edelleen osa elämää – Entinen kestävyysjuoksija Markku Postila harrastaa nykyisin muun muassa hiihtoa

Lii­kun­ta edel­leen osa elämää – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Markku Postila har­ras­taa ny­kyi­sin muun muassa hiihtoa

12.03.2020 09:00
Tilaajille
Kolumni

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: 1950-lu­vul­la monet ihmiset näkivät en­ke­lei­tä, mutta sitten ta­pah­tui jotain aivan eri­kois­ta: Kitisen yllä liikkui hahmo

07.05.2018 12:38