Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

uv-säteily
Lapissa tutkitaan, viekö kevätaurinko virukset – Sodankylässä tehtyjen tutkimusten mukaan auringonsäteily vaikuttaa virusten tartuttavuuteen

Lapissa tut­ki­taan, viekö ke­vät­au­rin­ko vi­ruk­set – ­So­dan­ky­läs­sä teh­ty­jen tut­ki­mus­ten mukaan au­rin­gon­sä­tei­ly vai­kut­taa vi­rus­ten tar­tut­ta­vuu­teen

03.02.2022 08:48
Tilaajille
Herkkäihoisten kannattaa suojautua liialliselta paisteelta ja kaikkia suositellaan muistamaan aurinkolasit varsinkin hangilla liikkuessa – viime viikolla havaittu otsonikato Suomen yllä jatkuu edelleen

Herk­kä­ihois­ten kan­nat­taa suo­jau­tua liial­li­sel­ta pais­teel­ta ja kaikkia suo­si­tel­laan muis­ta­maan au­rin­ko­la­sit var­sin­kin han­gil­la liik­kues­sa – viime vii­kol­la ha­vait­tu ot­so­ni­ka­to Suomen yllä jatkuu edel­leen

12.04.2020 05:12
Tilaajille