Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Otsonikato
Herkkäihoisten kannattaa suojautua liialliselta paisteelta ja kaikkia suositellaan muistamaan aurinkolasit varsinkin hangilla liikkuessa – viime viikolla havaittu otsonikato Suomen yllä jatkuu edelleen

Herk­käi­hois­ten kan­nat­taa suo­jau­tua liial­li­sel­ta pais­teel­ta ja kaikkia suo­si­tel­laan muis­ta­maan au­rin­ko­la­sit var­sin­kin han­gil­la liik­kues­sa – viime vii­kol­la ha­vait­tu ot­so­ni­ka­to Suomen yllä jatkuu edel­leen

12.04.2020 05:12
Tilaajille