Koronavirustartunnat
Koronavirus ei ole löytänyt Savukoskea – Pitkät etäisyydet ja syrjäisyys ovat suojelleet seutua virukselta, mutta rajoitukset ovat olleet samat kuin muuallakin

Ko­ro­na­vi­rus ei ole löy­tä­nyt Sa­vu­kos­kea – Pitkät etäi­syy­det ja syr­jäi­syys ovat suo­jel­leet seutua vi­ruk­sel­ta, mutta ra­joi­tuk­set ovat olleet samat kuin muual­la­kin

31.03.2021 20:00
Tilaajille
Viisi uutta koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä sunnuntaina – Levin Burger Kingin työntekijällä todettu korona, katso tästä mahdolliset altistumispaikat ja -ajat

Viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä sun­nun­tai­na – Levin Burger Kingin työn­te­ki­jäl­lä todettu korona, katso tästä mah­dol­li­set al­tis­tu­mis­pai­kat ja -ajat

28.02.2021 15:38
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa lauantaina – Tartuntoja Rovaniemellä, Kittilässä ja Pellossa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa lauan­tai­na – Tar­tun­to­ja Ro­va­nie­mel­lä, Kit­ti­läs­sä ja Pel­los­sa

27.02.2021 16:09
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun oppilaalla koronatartunta – 66 karanteeniin

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun op­pi­laal­la ko­ro­na­tar­tun­ta – 66 ka­ran­tee­niin

26.02.2021 16:01
Tilaajille
Sallassa todettiin kaksi koronavirustartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla – Näissä paikoissa virukselle on voinut altistua

Sal­las­sa to­det­tiin kaksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la – Näissä pai­kois­sa vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua

25.01.2021 08:36
Pudasjärvellä esille tulleet koronatartunnat on jäljitetty ja altistuneet asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä esille tulleet ko­ro­na­tar­tun­nat on jäl­ji­tet­ty ja al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

01.12.2020 09:39
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä kolme koronavirustartuntaa perjantaina – Keskiviikkona on voinut altistua koronalle Rovaniemen Jyskissä, Maskussa ja Tarvikekeskuksessa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa per­jan­tai­na – Kes­ki­viik­ko­na on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Ro­va­nie­men Jys­kis­sä, Mas­kus­sa ja Tar­vi­ke­kes­kuk­ses­sa

13.11.2020 19:44
Taivalkoskella ei uusia koronatartuntoja: "Kunnassa on enää yksi ihminen eristyksessä ja seitsemän karanteenissa"

Tai­val­kos­kel­la ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja: "Kun­nas­sa on enää yksi ihminen eris­tyk­ses­sä ja seit­se­män ka­ran­tee­nis­sa"

04.11.2020 04:00
Taivalkoskelle yksi uusi koronatartunta lisää – kunnassa nyt kuusi tartuntaa: "Tällä hetkellä tilanne on oikein hyvin hallinnassa"

Tai­val­kos­kel­le yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta lisää – kun­nas­sa nyt kuusi tar­tun­taa: "Tällä het­kel­lä tilanne on oikein hyvin hal­lin­nas­sa"

30.10.2020 12:39
Zonen altistusketjussa ei jatkotartuntoja Kuusamossa – Ravintoloitsija Jokke Kämäräinen miettii, voidaanko asiakkaiden nimet kerätä tietosuoja huomioiden

Zonen al­tis­tus­ket­jus­sa ei jat­ko­tar­tun­to­ja Kuu­sa­mos­sa – Ra­vin­to­loit­si­ja Jokke Kä­mä­räi­nen miet­tii, voi­daan­ko asiak­kai­den nimet kerätä tie­to­suo­ja huo­mioi­den

09.10.2020 18:00
Huomio Posio: Lapin sairaanhoitopiirin alueella suositellaan kasvomaskia nyt kaikissa julkisissa sisätiloissa – THL ilmoitti yhteensä kahdeksasta uudesta tartunnasta Lapin alueella

Huomio Posio: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kia nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa – THL il­moit­ti yh­teen­sä kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Lapin alueel­la

08.10.2020 13:24
Tilaajille
Koronatilanne ennallaan Koillismaalla

Ko­ro­na­ti­lan­ne en­nal­laan Koil­lis­maal­la

23.09.2020 15:20
Kuusamon tuoreimman koronatartunnan lähde ei ole tiedossa – Käkelä: "Meillä on mahdollisesti tautia hyvin lieväoireisena tai oireettomana"

Kuu­sa­mon tuo­reim­man ko­ro­na­tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa – Käkelä: "Meillä on mah­dol­li­ses­ti tautia hyvin lie­vä­oi­rei­se­na tai oi­reet­to­ma­na"

22.09.2020 10:44
Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta, altistuneita useita – Länsi-Pohjassa ei ole todettu yli kuukauteen yhtään uutta tapausta

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta useita – Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu yli kuu­kau­teen yhtään uutta ta­paus­ta

18.09.2020 11:13
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi koronatartunta viikonloppuna – Kyse on Lapin keskussairaalan koronatapauksen perheenjäsenestä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta vii­kon­lop­pu­na – Kyse on Lapin kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­ta­pauk­sen per­heen­jä­se­nes­tä

14.09.2020 14:54
Tilaajille
Taivalkoskella alle 30 altistuskaranteenissa – kunnan koronatartuntojen määrä alle viisi

Tai­val­kos­kel­la alle 30 al­tis­tus­ka­ran­tee­nis­sa – kunnan ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä alle viisi

13.09.2020 04:00
Kuusamon tuoreet tartunnat liittyvät samaan tartuntaryvästymään – karanteenissa noin 50 henkilöä

Kuu­sa­mon tuoreet tar­tun­nat liit­ty­vät samaan tar­tun­ta­ry­väs­ty­mään – ka­ran­tee­nis­sa noin 50 hen­ki­löä

10.09.2020 16:02 1
THL: Suomessa 29 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kaksi uutta ta­paus­ta

21.08.2020 18:45
THL: Suomessa havaittu 11 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tautitapauksia

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tau­ti­ta­pauk­sia

16.08.2020 12:46
Suomessa 20 uutta koronavirustartuntaa – yksi uusista tartunnoista Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

Suo­mes­sa 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi uusista tar­tun­nois­ta La­pis­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

15.08.2020 14:08