Koronavirustartunnat
Lapin sairaanhoitopiirissä kolme koronavirustartuntaa perjantaina – Keskiviikkona on voinut altistua koronalle Rovaniemen Jyskissä, Maskussa ja Tarvikekeskuksessa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa per­jan­tai­na – Kes­ki­viik­ko­na on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Ro­va­nie­men Jys­kis­sä, Mas­kus­sa ja Tar­vi­ke­kes­kuk­ses­sa

13.11.2020 19:44 0
Taivalkoskella ei uusia koronatartuntoja: "Kunnassa on enää yksi ihminen eristyksessä ja seitsemän karanteenissa"

Tai­val­kos­kel­la ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja: "Kun­nas­sa on enää yksi ihminen eris­tyk­ses­sä ja seit­se­män ka­ran­tee­nis­sa"

04.11.2020 04:00 0
Taivalkoskelle yksi uusi koronatartunta lisää – kunnassa nyt kuusi tartuntaa: "Tällä hetkellä tilanne on oikein hyvin hallinnassa"

Tai­val­kos­kel­le yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta lisää – kun­nas­sa nyt kuusi tar­tun­taa: "Tällä het­kel­lä tilanne on oikein hyvin hal­lin­nas­sa"

30.10.2020 12:39 0
Zonen altistusketjussa ei jatkotartuntoja Kuusamossa – Ravintoloitsija Jokke Kämäräinen miettii, voidaanko asiakkaiden nimet kerätä tietosuoja huomioiden

Zonen al­tis­tus­ket­jus­sa ei jat­ko­tar­tun­to­ja Kuu­sa­mos­sa – Ra­vin­to­loit­si­ja Jokke Kä­mä­räi­nen miet­tii, voi­daan­ko asiak­kai­den nimet kerätä tie­to­suo­ja huo­mioi­den

09.10.2020 18:00 0
Huomio Posio: Lapin sairaanhoitopiirin alueella suositellaan kasvomaskia nyt kaikissa julkisissa sisätiloissa – THL ilmoitti yhteensä kahdeksasta uudesta tartunnasta Lapin alueella

Huomio Posio: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kia nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa – THL il­moit­ti yh­teen­sä kah­dek­sas­ta uudesta tar­tun­nas­ta Lapin alueel­la

08.10.2020 13:24 0
Tilaajille
Koronatilanne ennallaan Koillismaalla

Ko­ro­na­ti­lan­ne en­nal­laan Koil­lis­maal­la

23.09.2020 12:34 0
Kuusamon tuoreimman koronatartunnan lähde ei ole tiedossa – Käkelä: "Meillä on mahdollisesti tautia hyvin lieväoireisena tai oireettomana"

Kuu­sa­mon tuo­reim­man ko­ro­na­tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa – Käkelä: "Meillä on mah­dol­li­ses­ti tautia hyvin lie­vä­oi­rei­se­na tai oi­reet­to­ma­na"

22.09.2020 10:44 0
Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta, altistuneita useita – Länsi-Pohjassa ei ole todettu yli kuukauteen yhtään uutta tapausta

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta useita – Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu yli kuu­kau­teen yhtään uutta ta­paus­ta

18.09.2020 11:13 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi koronatartunta viikonloppuna – Kyse on Lapin keskussairaalan koronatapauksen perheenjäsenestä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta vii­kon­lop­pu­na – Kyse on Lapin kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­ta­pauk­sen per­heen­jä­se­nes­tä

14.09.2020 14:54 0
Tilaajille
Taivalkoskella alle 30 altistuskaranteenissa – kunnan koronatartuntojen määrä alle viisi

Tai­val­kos­kel­la alle 30 al­tis­tus­ka­ran­tee­nis­sa – kunnan ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä alle viisi

13.09.2020 04:00 0
Kuusamon tuoreet tartunnat liittyvät samaan tartuntaryvästymään – karanteenissa noin 50 henkilöä

Kuu­sa­mon tuoreet tar­tun­nat liit­ty­vät samaan tar­tun­ta­ry­väs­ty­mään – ka­ran­tee­nis­sa noin 50 hen­ki­löä

10.09.2020 16:02 1
THL: Suomessa 29 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa kaksi uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa kaksi uutta ta­paus­ta

21.08.2020 12:35 0
THL: Suomessa havaittu 11 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomessa ei uusia tautitapauksia

THL: Suo­mes­sa ha­vait­tu 11 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tau­ti­ta­pauk­sia

16.08.2020 12:46 0
Suomessa 20 uutta koronavirustartuntaa – yksi uusista tartunnoista Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

Suo­mes­sa 20 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – yksi uusista tar­tun­nois­ta La­pis­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

15.08.2020 12:50 0
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa ha­vait­tu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen yksi uusi tar­tun­ta

14.08.2020 12:18 0
THL: Koronavirustartuntojen määrä noussut selvästi uudella seurantajaksolla – valtakunnallisesti määrä kohtalaisen pieni

THL: Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä noussut sel­väs­ti uudella seu­ran­ta­jak­sol­la – val­ta­kun­nal­li­ses­ti määrä koh­ta­lai­sen pieni

13.08.2020 13:41 0
Tilaajille
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa todettu 41 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus, muualla Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.08.2020 12:36 0
Miten toimitaan, jos koronatesti osoittautuisi positiiviseksi? Kuusamon tartuntatautilääkäri kertoo

Miten toi­mi­taan, jos ko­ro­na­tes­ti osoit­tau­tui­si po­si­tii­vi­sek­si? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo

07.08.2020 18:49 0
Paljonko Kuusamossa on tehty koronatestejä? Tarttuuko sama tauti flunssaisena poimitusta pakastemarjasta? – tartuntatautilääkäri vastaa

Pal­jon­ko Kuu­sa­mos­sa on tehty ko­ro­na­tes­te­jä? Tart­tuu­ko sama tauti fluns­sai­se­na poi­mi­tus­ta pa­kas­te­mar­jas­ta? – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

28.07.2020 15:10 0
Tilaajille