TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Eläkkeelle
Vuonna 1986 poliisiksi valmistunut liminkalainen Salme Rautio sai ensimmäisen asemapaikkansa Kuusamosta – samalla hänestä tuli Koillismaan ensimmäinen naispoliisi: "Päästäkseni urallani eteenpäin minulla on pitänyt olla näyttöjä enemmän kuin miehillä"

Vuonna 1986 po­lii­sik­si val­mis­tu­nut li­min­ka­lai­nen Salme Rautio sai en­sim­mäi­sen ase­ma­paik­kan­sa Kuu­sa­mos­ta – samalla hänestä tuli Koil­lis­maan en­sim­mäi­nen nais­po­lii­si: "Pääs­täk­se­ni ural­la­ni eteen­päin minulla on pitänyt olla näyt­tö­jä enemmän kuin mie­hil­lä"

03.10.2021 12:00 2
Tilaajille
Neljäkymmentä vuotta valtion kalavesillä – Metsähallituksen eräsuunnittelija Kari Sarajärvi jää eläkkeelle: "Onko jokamiehenoikeus ajantasainen, siis niin, että arvokaloja, kuten harjusta saa kalastaa vapaasti"

Nel­jä­kym­men­tä vuotta valtion ka­la­ve­sil­lä – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­suun­nit­te­li­ja Kari Sa­ra­jär­vi jää eläk­keel­le: "Onko jo­ka­mie­hen­oi­keus ajan­ta­sai­nen, siis niin, että ar­vo­ka­lo­ja, kuten har­jus­ta saa ka­las­taa va­paas­ti"

05.05.2021 11:00
Tilaajille
Nyt joutaa vaikka kastematoja kaivamaan

Nyt joutaa vaikka kas­te­ma­to­ja kai­va­maan

19.06.2020 15:00
Tilaajille