Etuudet
Kansaneläke, peruspäiväraha, kotihoidon tuki ja opintoraha nousevat 2,1 prosentilla ensi vuonna

Kan­sa­ne­lä­ke, pe­rus­päi­vä­ra­ha, ko­ti­hoi­don tuki ja opin­to­ra­ha nou­se­vat 2,1 pro­sen­til­la ensi vuonna

15.10.2021 04:01
Kelassa on koronaepidemian vuoksi kaksi väliaikaista etuutta - väliaikainen epidemiatuki ja yrittäjien työttömyysturva korvaavat ansionmenetystä korona-aikana

Kelassa on ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi kaksi vä­li­ai­kais­ta etuutta - vä­li­ai­kai­nen epi­de­mia­tu­ki ja yrit­tä­jien työt­tö­myys­tur­va kor­vaa­vat an­sion­me­ne­tys­tä ko­ro­na-ai­ka­na

07.05.2020 13:11
Tilaajille