Harrastus
Koskematon rinne, adrenaliini ja loukkaantumisen riski – Vapaalaskussa tarvitaan oikeat varusteet ja järkeä: ”Kokematon ja tietämätön laskija laskee sieltä, mistä ei todellakaan pitäisi”

Kos­ke­ma­ton rinne, ad­re­na­lii­ni ja louk­kaan­tu­mi­sen riski – Va­paa­las­kus­sa tar­vi­taan oikeat va­rus­teet ja järkeä: ”Ko­ke­ma­ton ja tie­tä­mä­tön laskija laskee sieltä, mistä ei to­del­la­kaan pi­täi­si”

01.02.2021 17:00
Tilaajille
Ensimmäiset pilkkijät ilmestyivät jo Kylmäluomalle – Kalasaaliin lisäksi Hossan "pikkuveli" houkuttaa maisemillaan

En­sim­mäi­set pilk­ki­jät il­mes­tyi­vät jo Kyl­mä­luo­mal­le – Ka­la­saa­liin lisäksi Hossan "pik­ku­ve­li" hou­kut­taa mai­se­mil­laan

02.12.2020 04:00
Tilaajille
Ensikertalainen Marianne Kilpivaara heti hopealle – Muutkin kuusamolaiset mitaleille otevoimailukilpailussa

En­si­ker­ta­lai­nen Ma­rian­ne Kil­pi­vaa­ra heti ho­peal­le – Muutkin kuu­sa­mo­lai­set mi­ta­leil­le ote­voi­mai­lu­kil­pai­lus­sa

14.09.2020 17:06
Tilaajille
Itselle kaunista, sisustukseen piristystä - makramen suosio hypähti koronan myötä

Itselle kau­nis­ta, si­sus­tuk­seen pi­ris­tys­tä - mak­ra­men suosio hypähti koronan myötä

20.08.2020 11:00
Tilaajille
Missä saa kalastaa, entä miten hauki fileoidaan? - Omista kalastuspulmista voi nyt kysyä uudessa puhelinpalvelussa, torstaina ongelmissa auttaa Pohjois-Pohjanmaan kalatalousasiantuntija

Missä saa ka­las­taa, entä miten hauki fi­leoi­daan? - Omista ka­las­tus­pul­mis­ta voi nyt kysyä uudessa pu­he­lin­pal­ve­lus­sa, tors­tai­na on­gel­mis­sa auttaa Poh­jois-Poh­jan­maan ka­la­ta­lous­asian­tun­ti­ja

04.08.2020 17:00
Tilaajille
Ilkivaltaa frisbeegolfradalla – varastetut kiekot voivat olla omistajilleen arvokkaita: "Moni on valmis maksamaan vanhasta hävinneestä kiekosta enemmän kuin uudesta kaupan hyllyllä"

Il­ki­val­taa fris­bee­golf­ra­dal­la – va­ras­te­tut kiekot voivat olla omis­ta­jil­leen ar­vok­kai­ta: "Moni on valmis mak­sa­maan van­has­ta hä­vin­nees­tä kie­kos­ta enemmän kuin uudesta kaupan hyl­lyl­lä"

06.07.2020 13:40
Tilaajille
Raito kulki viimeistä kertaa – Syksyllä kirjastoauton asiakkaat pääsevät lainaamaan kirjoja uudesta autosta

Raito kulki vii­meis­tä kertaa – Syk­syl­lä kir­jas­to­au­ton asiak­kaat pää­se­vät lai­naa­maan kirjoja uudesta autosta

04.07.2020 12:00
Tilaajille
Koronakevät loi pottuharrastusbuumin, käynnissä sukupolvenvaihdos – perunatuntija Terttu Törmänen: "Yksi sukupolvi jäänyt välistä, joka ei ole itse kasvattanut perunaansa"

Ko­ro­na­ke­vät loi pot­tu­har­ras­tus­buu­min, käyn­nis­sä su­ku­pol­ven­vaih­dos – pe­ru­na­tun­ti­ja Terttu Tör­mä­nen: "Yksi su­ku­pol­vi jäänyt vä­lis­tä, joka ei ole itse kas­vat­ta­nut pe­ru­naan­sa"

03.07.2020 04:00
Tilaajille
Suopursun ja kanervan aika on nyt - Kasvivärjäykseen sopivat lähes kaikki kasvit

Suo­pur­sun ja ka­ner­van aika on nyt - Kas­vi­vär­jäyk­seen sopivat lähes kaikki kasvit

01.07.2020 08:00
Tilaajille
Perinteinen Nature Photo verkkoon ja kohderyhmäksi nuoret: kolme päivää tiivistyy kolmeen tuntiin – Kulttuuritoimenjohtaja: "Virtuaalisuus tulee jollain tavalla jäämään osaksi tapahtumaa"

Pe­rin­tei­nen Nature Photo verk­koon ja koh­de­ryh­mäk­si nuoret: kolme päivää tii­vis­tyy kolmeen tuntiin – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja: "Vir­tuaa­li­suus tulee jollain tavalla jäämään osaksi ta­pah­tu­maa"

11.06.2020 12:05
Tilaajille
Joko yrttirivistössäsi kasvaa lakritsiyrtti? Karkilta maistuva lakritsiyrtti, hajuton valkosipuliyrtti ja muut erikoisyrtit pyrkivät perusbasilikan rinnalle

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yhteinen hetki ja bongaa lähialueen lintuja

Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yh­tei­nen hetki ja bongaa lä­hi­alueen lintuja

05.05.2020 18:18
Anneli Murtovaara on neulonut syntymäpäiväsukkia jo lähes sata paria - Nyt ne valmistuvat jopa viikonlopun aikana: "Riippuen siitä, paljonko on aikaa istua"

Anneli Mur­to­vaa­ra on neu­lo­nut syn­ty­mä­päi­vä­suk­kia jo lähes sata paria - Nyt ne val­mis­tu­vat jopa vii­kon­lo­pun aikana: "Riip­puen siitä, pal­jon­ko on aikaa istua"

02.05.2020 04:43
Tilaajille
Vuosien vääntö tuottaa vihdoinkin tulosta - entisestä kauppaoppilaitoksesta järjestö- ja nuorisotalo Kuusamoon

Vuosien vääntö tuottaa vih­doin­kin tulosta - en­ti­ses­tä kaup­pa­op­pi­lai­tok­ses­ta jär­jes­tö- ja nuo­ri­so­ta­lo Kuu­sa­moon

27.02.2020 05:00
Tilaajille
Kolumni

"Uusi har­ras­tus olisi poikaa" – Har­ras­tus­pa­niik­ki iski, jonka myötä neljä pe­rin­teis­tä tal­vi­la­jia pää­se­vät suu­ren­nus­la­sin alle

05.11.2018 05:00
Paikalliset lapset ovat puuttuneet vuosia Rukan rinteistä – Nyt Ruka Slalom kuljettaa, opettaa ja vakuuttaa lapset puoli-ilmaiseksi rinteeseen: "Helpottaa perheen arkea"

Pai­kal­li­set lapset ovat puut­tu­neet vuosia Rukan rin­teis­tä – Nyt Ruka Slalom kul­jet­taa, opettaa ja va­kuut­taa lapset puo­li-il­mai­sek­si rin­tee­seen: "Hel­pot­taa perheen arkea"

04.10.2018 05:00

Kuva mit­ta­tar­ra­nau­han kanssa ja kala heti veteen – näin uis­te­lun su­per­vii­kon­lo­pus­sa suo­jel­laan lohia

18.07.2017 06:00
Kenkälaatikosta se lähti – Kirsi Korjala sisustaa nukkekoteja

Ken­kä­laa­ti­kos­ta se lähti – Kirsi Korjala si­sus­taa nuk­ke­ko­te­ja

29.04.2016 16:00