Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastus
Janne löysi Lämsänkylästä saksalaisen leirin jäänteet ja Suomi-konepistoolin lippaan – metallinpaljastimen kanssa kulkiessa ei koskaan tiedä mitä maasta nousee esiin

Janne löysi Läm­sän­ky­läs­tä sak­sa­lai­sen leirin jään­teet ja Suo­mi-ko­ne­pis­too­lin lippaan – me­tal­lin­pal­jas­ti­men kanssa kul­kies­sa ei koskaan tiedä mitä maasta nousee esiin

12.08.2022 04:00
Tilaajille
Nykyisin syntyy usein tunne siitä, että asioita tehdään välillä vain sen takia, että kokemaamme voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa – osaammeko todella arvostaa nykyhetkeä?
Kolumni

Ny­kyi­sin syntyy usein tunne siitä, että asioita tehdään välillä vain sen takia, että ko­ke­maam­me voidaan näyttää so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – osaam­me­ko todella ar­vos­taa ny­ky­het­keä?

05.08.2022 04:00
Tilaajille
Asenteet usein ampumisharrastuksen esteenä – ampumiseen kaivattaisiin kipeästi lisää harrastajia etenkin naisten ja nuorten puolelta: "Tosiasiassa jokainen on lähtenyt nollasta liikenteeseen"

Asen­teet usein am­pu­mis­har­ras­tuk­sen esteenä – am­pu­mi­seen kai­vat­tai­siin ki­peäs­ti lisää har­ras­ta­jia etenkin naisten ja nuorten puo­lel­ta: "To­sia­sias­sa jo­kai­nen on läh­te­nyt nol­las­ta lii­ken­tee­seen"

25.07.2022 17:00
Tilaajille
FC PaKan ja Koillismaan Osuuskaupan uusi Prisma jalkapallokoulu alkaa urheilukentällä

FC PaKan ja Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi Prisma jal­ka­pal­lo­kou­lu alkaa ur­hei­lu­ken­täl­lä

13.07.2022 17:00
Tilaajille
"Pidin sitä kuitenkin mielessä, ja niinhän se tuli esille lumivallin takaa" – jänis loikki Vuotungilla, ja kuusamolainen Heikki Suoraniemi voitti sillä sarjansa Vuoden Luontokuva -kilpailussa

"Pidin sitä kui­ten­kin mie­les­sä, ja niinhän se tuli esille lu­mi­val­lin takaa" – jänis loikki Vuo­tun­gil­la, ja kuu­sa­mo­lai­nen Heikki Suo­ra­nie­mi voitti sillä sar­jan­sa Vuoden Luon­to­ku­va -kil­pai­lus­sa

25.10.2021 11:17 3
Tilaajille
"Kerran ajaessani kaverin polkupyörällä etsin koko ajan kaasua"  – mopoilussa ja moottoripyöräilyssä Millaa, Susannaa ja Miiaa kiehtovat fiilis, vaihtuvat maisemat ja itsensä ilmaiseminen

"Kerran ajaes­sa­ni kaverin pol­ku­pyö­räl­lä etsin koko ajan kaasua"  – mo­poi­lus­sa ja moot­to­ri­pyö­räi­lys­sä Millaa, Su­san­naa ja Miiaa kieh­to­vat fiilis, vaih­tu­vat mai­se­mat ja itsensä il­mai­se­mi­nen

16.06.2021 15:00
Tilaajille
"Nyt jatketaan vähän päivää" – Anne Airola järjestää huskyilleen uutta puuhaa: rovaniemeläiset pääsevät liikkumaan vetokoirien kanssa

"Nyt jat­ke­taan vähän päivää" – Anne Airola jär­jes­tää hus­kyil­leen uutta puuhaa: ro­va­nie­me­läi­set pää­se­vät liik­ku­maan ve­to­koi­rien kanssa

28.04.2021 10:01
Tilaajille
Koskematon rinne, adrenaliini ja loukkaantumisen riski – Vapaalaskussa tarvitaan oikeat varusteet ja järkeä: ”Kokematon ja tietämätön laskija laskee sieltä, mistä ei todellakaan pitäisi”

Kos­ke­ma­ton rinne, ad­re­na­lii­ni ja louk­kaan­tu­mi­sen riski – Va­paa­las­kus­sa tar­vi­taan oikeat va­rus­teet ja järkeä: ”Ko­ke­ma­ton ja tie­tä­mä­tön laskija laskee sieltä, mistä ei to­del­la­kaan pi­täi­si”

01.02.2021 17:00
Tilaajille
Ensimmäiset pilkkijät ilmestyivät jo Kylmäluomalle – Kalasaaliin lisäksi Hossan "pikkuveli" houkuttaa maisemillaan

En­sim­mäi­set pilk­ki­jät il­mes­tyi­vät jo Kyl­mä­luo­mal­le – Ka­la­saa­liin lisäksi Hossan "pik­ku­ve­li" hou­kut­taa mai­se­mil­laan

02.12.2020 04:00
Tilaajille
Ensikertalainen Marianne Kilpivaara heti hopealle – Muutkin kuusamolaiset mitaleille otevoimailukilpailussa

En­si­ker­ta­lai­nen Ma­rian­ne Kil­pi­vaa­ra heti ho­peal­le – Muutkin kuu­sa­mo­lai­set mi­ta­leil­le ote­voi­mai­lu­kil­pai­lus­sa

14.09.2020 17:06
Tilaajille
Itselle kaunista, sisustukseen piristystä - makramen suosio hypähti koronan myötä

Itselle kau­nis­ta, si­sus­tuk­seen pi­ris­tys­tä - mak­ra­men suosio hypähti koronan myötä

20.08.2020 11:00
Tilaajille
Missä saa kalastaa, entä miten hauki fileoidaan? - Omista kalastuspulmista voi nyt kysyä uudessa puhelinpalvelussa, torstaina ongelmissa auttaa Pohjois-Pohjanmaan kalatalousasiantuntija

Missä saa ka­las­taa, entä miten hauki fi­leoi­daan? - Omista ka­las­tus­pul­mis­ta voi nyt kysyä uudessa pu­he­lin­pal­ve­lus­sa, tors­tai­na on­gel­mis­sa auttaa Poh­jois-Poh­jan­maan ka­la­ta­lous­asian­tun­ti­ja

04.08.2020 17:00
Tilaajille
Ilkivaltaa frisbeegolfradalla – varastetut kiekot voivat olla omistajilleen arvokkaita: "Moni on valmis maksamaan vanhasta hävinneestä kiekosta enemmän kuin uudesta kaupan hyllyllä"

Il­ki­val­taa fris­bee­golf­ra­dal­la – va­ras­te­tut kiekot voivat olla omis­ta­jil­leen ar­vok­kai­ta: "Moni on valmis mak­sa­maan van­has­ta hä­vin­nees­tä kie­kos­ta enemmän kuin uudesta kaupan hyl­lyl­lä"

06.07.2020 13:40
Tilaajille
Raito kulki viimeistä kertaa – Syksyllä kirjastoauton asiakkaat pääsevät lainaamaan kirjoja uudesta autosta

Raito kulki vii­meis­tä kertaa – Syk­syl­lä kir­jas­to­au­ton asiak­kaat pää­se­vät lai­naa­maan kirjoja uudesta autosta

04.07.2020 12:00
Tilaajille
Koronakevät loi pottuharrastusbuumin, käynnissä sukupolvenvaihdos – perunatuntija Terttu Törmänen: "Yksi sukupolvi jäänyt välistä, joka ei ole itse kasvattanut perunaansa"

Ko­ro­na­ke­vät loi pot­tu­har­ras­tus­buu­min, käyn­nis­sä su­ku­pol­ven­vaih­dos – pe­ru­na­tun­ti­ja Terttu Tör­mä­nen: "Yksi su­ku­pol­vi jäänyt vä­lis­tä, joka ei ole itse kas­vat­ta­nut pe­ru­naan­sa"

03.07.2020 04:00
Tilaajille
Suopursun ja kanervan aika on nyt - Kasvivärjäykseen sopivat lähes kaikki kasvit

Suo­pur­sun ja ka­ner­van aika on nyt - Kas­vi­vär­jäyk­seen sopivat lähes kaikki kasvit

01.07.2020 08:00
Tilaajille
Perinteinen Nature Photo verkkoon ja kohderyhmäksi nuoret: kolme päivää tiivistyy kolmeen tuntiin – Kulttuuritoimenjohtaja: "Virtuaalisuus tulee jollain tavalla jäämään osaksi tapahtumaa"

Pe­rin­tei­nen Nature Photo verk­koon ja koh­de­ryh­mäk­si nuoret: kolme päivää tii­vis­tyy kolmeen tuntiin – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja: "Vir­tuaa­li­suus tulee jollain tavalla jäämään osaksi ta­pah­tu­maa"

11.06.2020 12:05
Tilaajille
Joko yrttirivistössäsi kasvaa lakritsiyrtti? Karkilta maistuva lakritsiyrtti, hajuton valkosipuliyrtti ja muut erikoisyrtit pyrkivät perusbasilikan rinnalle

Joko yrt­ti­ri­vis­tös­sä­si kasvaa lak­rit­siyrt­ti? Kar­kil­ta mais­tu­va lak­rit­siyrt­ti, hajuton val­ko­si­pu­li­yrt­ti ja muut eri­kois­yr­tit pyr­ki­vät pe­rus­ba­si­li­kan rin­nal­le

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yhteinen hetki ja bongaa lähialueen lintuja

Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yh­tei­nen hetki ja bongaa lä­hi­alueen lintuja

05.05.2020 18:18
Anneli Murtovaara on neulonut syntymäpäiväsukkia jo lähes sata paria - Nyt ne valmistuvat jopa viikonlopun aikana: "Riippuen siitä, paljonko on aikaa istua"

Anneli Mur­to­vaa­ra on neu­lo­nut syn­ty­mä­päi­vä­suk­kia jo lähes sata paria - Nyt ne val­mis­tu­vat jopa vii­kon­lo­pun aikana: "Riip­puen siitä, pal­jon­ko on aikaa istua"

02.05.2020 04:43
Tilaajille