Isännöintiliitto

Isän­nöin­ti­liit­to muis­tut­taa par­vek­kei­den sään­nöis­tä – saako ta­loyh­tiön tuu­le­tus­par­vek­keel­la viettää aikaa, jos omaa ei ole?

17.07.2021 04:00

Put­ki­re­mont­tien hintaan po­va­taan 5–10 pro­sen­tin nousua, tällä het­kel­lä re­mont­te­ja tehdään eniten 1970-lu­vun ta­loyh­tiöi­hin

22.04.2021 17:18

Ta­loyh­tiöi­den re­mon­tit ju­mit­ta­vat – ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys kan­nus­tai­si tar­vit­ta­viin kor­jauk­siin

19.04.2021 04:00
Tilaajille

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton mukaan kuusi isän­nöin­ti­alan yri­tys­tä nosti hintoja kar­tel­li­toi­min­nal­la – esittää mil­joo­na­mak­su­ja myös Kuu­sa­mos­sa­kin toi­mi­val­le Kiin­teis­tö–­Tah­ko­lal­le

11.02.2021 08:40
Tilaajille