Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Itä-Suomen yliopisto
"Myös teologian puolella koulutukseen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät kysymykset kiinnostavat" – kuusamolaislähtöisellä Kaisa Viinikalla on aineenopettajan, rehtorin ja papin kelpoisuus, ja äsken hän väitteli tohtoriksi uskonnonopetuksesta

"Myös teo­lo­gian puo­lel­la kou­lu­tuk­seen ja am­ma­til­li­seen osaa­mi­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set kiin­nos­ta­vat" – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sel­lä Kaisa Vii­ni­kal­la on ai­nee­no­pet­ta­jan, reh­to­rin ja papin kel­poi­suus, ja äsken hän väit­te­li toh­to­rik­si us­kon­non­ope­tuk­ses­ta

02.06.2021 11:00
Tilaajille
Tutkimus: Porojen laidunnus arktisella tundralla on yhteydessä maiseman rakenteen kanssa

Tut­ki­mus: Porojen lai­dun­nus ark­ti­sel­la tund­ral­la on yh­tey­des­sä mai­se­man ra­ken­teen kanssa

03.12.2020 04:00
Tilaajille