Kunta-alan kehittämissäätiö KAKS
Kansalaiset KAKS-kyselytutkimuksessa: Kuntien tehostettava toimintaansa sote-uudistuksen myötä – ei lisättävä uusia tehtäviä

Kan­sa­lai­set KAKS-ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa: Kuntien te­hos­tet­ta­va toi­min­taan­sa so­te-uu­dis­tuk­sen myötä – ei li­sät­tä­vä uusia teh­tä­viä

17.07.2021 04:00
Tilaajille