Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Kuusamon perusturvajohtaja
Kuusamon perusturvajohtajaksi esitetään toista loppusuoralle päässeistä paikallisista hakijoista – katso miten hallituksessa äänestettiin

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­va­joh­ta­jak­si esi­te­tään toista lop­pu­suo­ral­le pääs­seis­tä pai­kal­li­sis­ta ha­ki­jois­ta – katso miten hal­li­tuk­ses­sa ää­nes­tet­tiin

03.11.2021 13:03 6
Tilaajille
Kenestä perusturvajohtaja Kuusamoon? Nämä kolme haastatellaan

Kenestä pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Kuu­sa­moon? Nämä kolme haas­ta­tel­laan

14.10.2021 07:57 2
Tilaajille
Kuusamon perusturvajohtajaksi kymmenen hakijaa – tässä täysi nimilista, mukana viisi kuusamolaista

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­va­joh­ta­jak­si kym­me­nen hakijaa – tässä täysi ni­mi­lis­ta, mukana viisi kuu­sa­mo­lais­ta

06.10.2021 16:06 2
Tilaajille
Kuusamo alkaa etsiä perusturvajohtajaa 16 haastattelijan voimin – valinnan tekee nyt ensimmäistä kertaa valtuusto

Kuusamo alkaa etsiä pe­rus­tur­va­joh­ta­jaa 16 haas­tat­te­li­jan voimin – va­lin­nan tekee nyt en­sim­mäis­tä kertaa val­tuus­to

23.09.2021 11:00
Tilaajille
Kertakäynti Kuusamossa valloitti sydämen – Pirkkoliisa Pohjola johtaa nyt kaupungin 480 henkilön sote-väkeä ja toivoo suuren uudistuksen vahvistavan lähipalveluja

Ker­ta­käyn­ti Kuu­sa­mos­sa val­loit­ti sydämen – Pirk­ko­lii­sa Pohjola johtaa nyt kau­pun­gin 480 hen­ki­lön so­te-vä­keä ja toivoo suuren uu­dis­tuk­sen vah­vis­ta­van lä­hi­pal­ve­lu­ja

24.01.2021 17:00
Tilaajille

Pirk­ko­lii­sa Pohjola Kuu­sa­mon pe­rus­tur­va­joh­ta­jan si­jai­sek­si

11.01.2021 20:36 1
Kuusamon perusturvajohtaja siirtyy eläkkeelle –"Jään pitämään kertyneet vuosilomapäiväni 8. tammikuuta alkaen"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­va­joh­ta­ja siirtyy eläk­keel­le –"Jään pi­tä­mään ker­ty­neet vuo­si­lo­ma­päi­vä­ni 8. tam­mi­kuu­ta alkaen"

07.01.2021 11:08
Tilaajille