Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lakiesitys
Kuusamolaislähtöinen Pekka Aittakumpu: "Järjettömille sähkön siirtohinnoille stoppi"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Pekka Ait­ta­kum­pu: "Jär­jet­tö­mil­le sähkön siir­to­hin­noil­le stoppi"

28.01.2021 15:00 1
Tilaajille
Romutuspalkkio tekemässä comebackin: palkkion voi saada vanhan auton romuttamiseen tai sähköpyörän hankintaan

Ro­mu­tus­palk­kio te­ke­mäs­sä co­me­bac­kin: palk­kion voi saada vanhan auton ro­mut­ta­mi­seen tai säh­kö­pyö­rän han­kin­taan

19.10.2020 18:02
Tilaajille
Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala: "Nykyisessä järjestelmässä poromiesten oikeusturva ei Koillismaalla toteutunut."

Oi­van­gin pa­lis­kun­nan po­ro­isän­tä Juha Kujala: "Ny­kyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä po­ro­mies­ten oi­keus­tur­va ei Koil­lis­maal­la to­teu­tu­nut."

07.10.2020 15:34
Tilaajille
Näin Koillismaalla kommentoitiin hal­li­tuksen esitystä poronhoitolain muutosesityksestä – MTK-Kuu­sa­mon pu­heen­joh­ta­ja Tuomas Laak­ko­nen: "Olen tyy­ty­väi­nen, kun la­ki­esi­tys vih­doin ja vii­mein saatiin ai­kai­sek­si"

Näin Koil­lis­maal­la kom­men­toi­tiin hal­li­tuk­sen esi­tys­tä po­ron­hoi­to­lain muu­tos­esi­tyk­ses­tä – MTK-Kuu­sa­mon pu­heen­joh­ta­ja Tuomas Laak­ko­nen: "Olen tyy­ty­väi­nen, kun la­ki­esi­tys vihdoin ja viimein saatiin ai­kai­sek­si"

07.10.2020 09:29
Tilaajille
Porojen aiheuttamat vahingot tuomioistuimiin – Hallitus esittää porojen aiheuttamien vahinkojen arvioinnin ja riidanratkaisun uudistamista

Porojen ai­heut­ta­mat va­hin­got tuo­mio­is­tui­miin – Hal­li­tus esittää porojen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen ar­vioin­nin ja rii­dan­rat­kai­sun uu­dis­ta­mis­ta

05.10.2020 16:01 4
Tilaajille