Leikki
Tänään on leikkipäivä! –Teemapäivää on toteuttamassa jo yli 50 monipuolista toimijaa varhaiskasvatuksesta, kasvatusalalta, terveydenhuollosta, sosiaalisektorilta ja urheilujärjestöistä

Tänään on leik­ki­päi­vä! –Tee­ma­päi­vää on to­teut­ta­mas­sa jo yli 50 mo­ni­puo­lis­ta toi­mi­jaa var­hais­kas­va­tuk­ses­ta, kas­va­tu­sa­lal­ta, ter­vey­den­huol­los­ta, so­siaa­li­sek­to­ril­ta ja ur­hei­lu­jär­jes­töis­tä

23.04.2022 08:30
Tilaajille