"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Lepakot

Le­pak­ko­yh­dis­tys haluaa lisätä tie­toi­suut­ta eri la­jeis­ta ja kan­nus­taa nyt ihmisiä ha­vain­noi­maan le­pa­koi­ta hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na

19.07.2021 04:00
Tilaajille