Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Liikennerikkomukset
Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia yhtä paljon vuonna 2020, lisääntynyt huumeiden määrä kumoaa vähentyneet alkoholijuopumukset

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

30.03.2021 04:00

Ko­ti­hä­ly­tys­ten osalta Koil­lis­maan pää­siäi­nen oli rau­hal­li­nen - Lii­ken­ne­val­von­nas­sa kons­taa­pe­lien kynät ovat sau­hun­neet vin­has­ti: "Näin monen kor­tit­to­man kiin­ni­saa­mi­nen näin ly­hyel­lä ai­ka­vä­lil­lä on poik­keuk­sel­lis­ta"

13.04.2020 18:20
Tilaajille