Lukijalta
Kuukausi
Hannes Mannisen Lukijalta-kirjoitus: Suomen oltava oikeusvaltio koronakriisissäkin

Hannes Man­ni­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Suomen oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 12:00
Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Ohje ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

29.03.2020 10:00
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00
Mielipide

Tarmo Raa­ti­kai­sen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tuus­tos­sa: Riit­tä­vä tun­ti­ke­hys on var­mis­tet­ta­va

27.03.2020 04:00
Lukijalta: tulevilla Mäkäräisillä ja Niskasilla on ilo harjoitella – kiitokset Jarkolle, joka teki lapsille ladun

Lu­ki­jal­ta: tu­le­vil­la Mä­kä­räi­sil­lä ja Nis­ka­sil­la on ilo har­joi­tel­la – kii­tok­set Jar­kol­le, joka teki lap­sil­le ladun

26.03.2020 10:12
Mielipide Eevi Jaakkola

Lu­ki­jal­ta: Ylen oh­jel­mat poik­keus­ti­lan­tees­sa yli 70-vuo­tiai­den nä­kö­kul­mas­ta

26.03.2020 10:00
Lukijalta: Talvisodan päättymisen muistojuhla Taivalkoskella

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­sen muis­to­juh­la Tai­val­kos­kel­la

23.03.2020 19:46
Lukijan runo: Kyllä luontoäiti tietää

Lukijan runo: Kyllä luon­to­äi­ti tietää

21.03.2020 04:00
Mielipide Kuusamon perussuomalaiset

Kuu­sa­mon PS:n kan­na­not­to: Poik­keus­ti­lan­tees­sa on kaikki voi­ma­va­rat käy­tet­tä­vä Suomen eteen

19.03.2020 18:39
Kuntaministeri Sirpa Paateron kirje: Hallitus tukee kuntia poikkeusoloissa
Mielipide Sirpa Paatero

Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paa­te­ron kirje: Hal­li­tus tukee kuntia poik­keus­olois­sa

19.03.2020 16:37
Mielipide

Lau­sun­to: Vihreät lausuu Kuu­sa­mon hal­lin­to­sään­nön uu­dis­ta­mi­ses­ta

19.03.2020 12:00
Lukijalta: Haketta tulee läheltä Venäjältä
Mielipide Juha Kaartinen

Lu­ki­jal­ta: Haketta tulee läheltä Ve­nä­jäl­tä

16.03.2020 20:00
Lukijalta: Jos Määttälän koulu lakkautetaan, joudun matkustamaan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kouluamme ei saa lakkauttaa
Mielipide Sofia Kurtti

Lu­ki­jal­ta: Jos Määt­tä­län koulu lak­kau­te­taan, joudun mat­kus­ta­maan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kou­luam­me ei saa lak­kaut­taa

16.03.2020 16:00
Vanhemmat
Lukijalta: Aito demokratia ja kristillisyys
Mielipide Tapio Härkönen

Lu­ki­jal­ta: Aito de­mo­kra­tia ja kris­til­li­syys

01.03.2020 13:55

Joku juhlii työ­paik­ko­jen kar­kaa­mis­ta – Po­siol­le ka­ran­neen toi­mi­pis­teen työ­pai­kat menivät sinne, lie­nee­kö vih­reit­ten jou­kos­sa oikein ki­lis­tel­ty uraa­nis­ham­pan­jal­la? Mene ja tiedä?

01.02.2020 22:00
Lukijalta: Osaamisen rakentaminen alkaa koulupolun alusta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa kou­lu­po­lun alusta

31.01.2020 08:33
Lukijalta: Kuusamon vahvuudet vajaakäytöllä – uhkat toteutumassa
Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon vah­vuu­det va­jaa­käy­töl­lä – uhkat to­teu­tu­mas­sa

29.01.2020 18:44
Lukijalta: Kobolttia pitää louhia ensisijaisesti siellä, missä on koboltin lisäksi köyhiä, kouluttamattomia ihmisiä
Mielipide Pekka Paalanne

Lu­ki­jal­ta: Ko­bolt­tia pitää louhia en­si­si­jai­ses­ti siellä, missä on ko­bol­tin lisäksi köyhiä, kou­lut­ta­mat­to­mia ihmisiä

27.01.2020 05:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Toi­mit­ta­ja Erkki Ahola kir­joit­taa kuo­le­mas­ta ja eu­ta­na­sias­ta KS:ssa 13.01.

14.01.2020 16:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Satu Joulu yh­des­sä-ta­pah­tu­mas­ta

14.01.2020 12:00