Maisema-arvo
Lukijalta: Maisema-arvot kaipaavat arvokeskustelua – voisiko tuulipuiston edunsaaja maksaa kymmenyksen maisema-arvojen edistämiseen?
Lukijalta Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Mai­se­ma-ar­vot kai­paa­vat ar­vo­kes­kus­te­lua – voisiko tuu­li­puis­ton edun­saa­ja maksaa kym­me­nyk­sen mai­se­ma-ar­vo­jen edis­tä­mi­seen?

19.02.2021 04:01 1
Tilaajille