TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Moottorisahaveistokset
Kuusamo-opiston heikkokuntoisille sembramännyille löytyi uutta käyttöä – opisto jätti ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Kuu­sa­mo-opis­ton heik­ko­kun­toi­sil­le semb­ra­män­nyil­le löytyi uutta käyttöä – opisto jätti il­moi­tuk­sen ti­la­päis­tä melua ja tärinää ai­heut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta

23.01.2023 04:00
Tilaajille
Sutta ei saa, mutta karhuja syntyy, kun Kuusamossa veistetään moottorisahalla – opettajana kolminkertainen suomenmestari Juha Käkelä, jonka töitä seilaa luksusristeilijällä Karibialla

Sutta ei saa, mutta karhuja syntyy, kun Kuu­sa­mos­sa veis­te­tään moot­to­ri­sa­hal­la – opet­ta­ja­na kol­min­ker­tai­nen suo­men­mes­ta­ri Juha Käkelä, jonka töitä seilaa luk­sus­ris­tei­li­jäl­lä Ka­ri­bial­la

07.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Esa Leppänen kolmas Karhufestivaaleilla – tuomaristo luonnehti moottorisahalla veistettyä karhua rouheaksi rock-taiteeksi, jonka toteutus on vaatinut uskallusta ottaa vastaan ronskiakin palautetta

Esa Lep­pä­nen kolmas Kar­hu­fes­ti­vaa­leil­la – tuo­ma­ris­to luon­neh­ti moot­to­ri­sa­hal­la veis­tet­tyä karhua rou­heak­si rock-tai­teek­si, jonka to­teu­tus on vaa­ti­nut us­kal­lus­ta ottaa vastaan rons­kia­kin pa­lau­tet­ta

18.08.2020 12:01
Tilaajille