Suurpetokeskus: Avi antaa lau­sun­ton­sa Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta maa­nan­tai­na

Tero Karjalaisen kolumni: Vain tie­tys­tä kul­mas­ta nähty kaa­to­paik­ka kuuluu Ou­lun­tien näh­tä­vyyk­siin

Luitko jo: Lii­to-ora­vaa varten Tai­val­kos­kel­la pys­ty­tet­tiin ai­tauk­sia, joihin kasvaa haapoja

Mainos: Tilaajille livenä Arctic Volley - Pölkky Kuusamo pe 23.9. klo 18.30 ja la 24.9. klo 15. Tilaa tästä.

Naiset
Tunnetko nämä Koillismaan vaikuttajanaiset? Testaa tietosi!

Tun­net­ko nämä Koil­lis­maan vai­kut­ta­ja­nai­set? Testaa tie­to­si!

19.03.2022 16:47 8
Tilaajille
Huhtikuinen kilpailu haastaa lisäämään naisia Wikipedian henkilöartikkeleihin – wikipedisti Veikko Seppänen: "Pelkästään Oulun yliopistossa on useampia tiedenaisia, joista voisi kirjoittaa"

Huh­ti­kui­nen kil­pai­lu haastaa li­sää­mään naisia Wi­ki­pe­dian hen­ki­lö­ar­tik­ke­lei­hin – wi­ki­pe­dis­ti Veikko Sep­pä­nen: "Pel­käs­tään Oulun yli­opis­tos­sa on useam­pia tie­de­nai­sia, joista voisi kir­joit­taa"

17.04.2021 18:10
Tilaajille
Laaja tutkimus selvitti 35-vuotiaiden pohjoissuomalaisten naisten terveyttä – kivuliaatkin gynekologiset ongelmat jäävät usein huomaamatta

Laaja tut­ki­mus sel­vit­ti 35-vuo­tiai­den poh­jois­suo­ma­lais­ten naisten ter­veyt­tä – ki­vu­liaat­kin gy­ne­ko­lo­gi­set on­gel­mat jäävät usein huo­maa­mat­ta

18.03.2021 11:39
Tilaajille
Ennätysmäärä naisia haki asepalvelukseen, hakijoita oli 1 675

En­nä­tys­mää­rä naisia haki ase­pal­ve­luk­seen, ha­ki­joi­ta oli 1 675

08.03.2021 09:52
Tilaajille
Naisia luontokuvauksen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia todistaa armotonta muutosta: "Kuin kurkistaisi salaisesta ikkunasta johonkin toiseen todellisuuteen"

Naisia luon­to­ku­vauk­sen parissa enemmän kuin koskaan – Emilia to­dis­taa ar­mo­ton­ta muu­tos­ta: "Kuin kur­kis­tai­si sa­lai­ses­ta ik­ku­nas­ta jo­hon­kin toiseen to­del­li­suu­teen"

26.02.2021 19:00 1
Tilaajille
Soroptimistien Tyttöjen päivän päätapahtuma Kuusamossa - Presidentti Salme Määttä tietää, että pinnan alla kuohuu: "Suomihan on lähisuhdeväkivallassa kärkimaita"

So­rop­ti­mis­tien Tyt­tö­jen päivän pää­ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa - Pre­si­dent­ti Salme Määttä tietää, että pinnan alla kuohuu: "Suo­mi­han on lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­sa kär­ki­mai­ta"

19.09.2018 10:30
Me Too herätti Ingallsin Laurankin - Uusi sukupolvi tekee vallankumousta Maija Vilkkumaan keikoilla ja artisti on mukana: "Keskisormen näyttäminen on aina tuntunut tarpeelliselta"

Me Too herätti In­gall­sin Lau­ran­kin - Uusi su­ku­pol­vi tekee val­lan­ku­mous­ta Maija Vilk­ku­maan kei­koil­la ja artisti on mukana: "Kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­nen on aina tun­tu­nut tar­peel­li­sel­ta"

09.03.2018 15:00