Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Rajapyykkijahti
Posiolaiset löysivät yli 650 kadonnutta rajapyykkiä ja keräsivät yhteensä 1 371 pistettä

Po­sio­lai­set löy­si­vät yli 650 ka­don­nut­ta ra­ja­pyyk­kiä ja ke­rä­si­vät yh­teen­sä 1 371 pis­tet­tä

12.11.2021 04:01
Tilaajille
Posiolaiset hyvin liikkeellä rajapyykkijahdissa – Jahdissa kokeillaan, voidaanko rajapyykkien sijaintia Maanmittauslaitoksen rekisterikartalla tarkentaa kännykkäpelin avulla

Po­sio­lai­set hyvin liik­keel­lä ra­ja­pyyk­ki­jah­dis­sa – Jah­dis­sa ko­keil­laan, voi­daan­ko ra­ja­pyyk­kien si­jain­tia Maan­mit­taus­lai­tok­sen re­kis­te­ri­kar­tal­la tar­ken­taa kän­nyk­kä­pe­lin avulla

14.10.2021 15:00
Tilaajille