rauhanyhdistys

Su­vi­seu­ra­tun­nel­maan pääsee etäil­len­kin, ja sää hellii omalla pihalla lei­rei­li­jöi­tä – "Hyö­dyn­ne­tään nyt tämä poik­kea­va mah­dol­li­suus olla yhdessä lä­heis­ten kanssa"

28.06.2020 04:07
Tilaajille

Kuu­sa­mon rau­han­yh­dis­tys jär­jes­tää 2022 Su­vi­seu­rat Pu­das­jär­vel­lä – seurat tar­vit­se­vat yli 200 heh­taa­rin alueen

01.08.2018 05:00

Hen­ki­löau­to, ti­la-au­to, suk­si­bok­si ja pe­rä­kär­ry – näin Lämsän kym­men­lap­si­nen perhe lähtee Su­vi­seu­roi­hin: matkan kruu­naa­vat kih­la­jai­set

28.06.2018 14:25