Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Suomen Yrittäjät
”Markkinatalouteen uskottava, jatkuva velkaantuminen lopetettava” – Posion yrittäjien 50-vuotisjuhlassa puhunut Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoi Suomen velkaantumisen huolestuttavan yrittäjiä laajalti, koska he tietävät, että lasku lankeaa lopulta yrityksille

”Mark­ki­na­ta­lou­teen us­kot­ta­va, jatkuva vel­kaan­tu­mi­nen lo­pe­tet­ta­va” – Posion yrit­tä­jien 50-vuo­tis­juh­las­sa puhunut Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen sanoi Suomen vel­kaan­tu­mi­sen huo­les­tut­ta­van yrit­tä­jiä laa­jal­ti, koska he tie­tä­vät, että lasku lankeaa lopulta yri­tyk­sil­le

27.08.2022 19:05 2
Tilaajille
Koillismaalla vähiten poliitikkoja S-ryhmän edustajistossa – Liian vahvassa asemassa on rakenteellisen korruption riski, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen

Koil­lis­maal­la vähiten po­lii­tik­ko­ja S-ryh­män edus­ta­jis­tos­sa – Liian vah­vas­sa ase­mas­sa on ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion riski, sanoo Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen

15.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Koillismaan Yrittäjänaiset vaihtoi nimensä Kuusamon Yrittäjänaisiksi – Muille oli epäselvää, mistä naiset tulevat

Koil­lis­maan Yrit­tä­jä­nai­set vaihtoi nimensä Kuu­sa­mon Yrit­tä­jä­nai­sik­si – Muille oli epä­sel­vää, mistä naiset tulevat

06.11.2020 11:20
Tilaajille
Nyt puhuvat EK ja Suomen Yrittäjät: Riskimaista tulevien matkustusehdot kohtuuttomia – Salo: "Lapin yritysten toivolta putosi pohja"

Nyt puhuvat EK ja Suomen Yrit­tä­jät: Ris­ki­mais­ta tu­le­vien mat­kus­tus­eh­dot koh­tuut­to­mia – Salo: "Lapin yri­tys­ten toi­vol­ta putosi pohja"

17.09.2020 16:54
Tilaajille
Yli 10 000 yrittäjää vastasi: Hankinnat kuntien heikkous: "On syytä varoa, ettei suurten ostajien ryhmä ala heikentää reilua kilpailua ja keskittää markkinaa"

Yli 10 000 yrit­tä­jää vas­ta­si: Han­kin­nat kuntien heik­kous: "On syytä varoa, ettei suurten os­ta­jien ryhmä ala hei­ken­tää reilua kil­pai­lua ja kes­kit­tää mark­ki­naa"

10.09.2020 10:54
Tilaajille
"Ehdottomasti erikoisuus" - Posion yrittäjät on Suomen yrittäjäkentässä harvinaisuus, ja yllättävällä tavalla: hallituksen jäsenet ovat niin nuoria

"Eh­dot­to­mas­ti eri­koi­suus" - Posion yrit­tä­jät on Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä har­vi­nai­suus, ja yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: hal­li­tuk­sen jäsenet ovat niin nuoria

09.04.2020 08:35
Tilaajille
Kriisissä kunnan ja yritysten yhteistyö auttaa kaikkia – Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala: "Yhtään elinkelpoista yritystä ei pidä turhaan päästää lopettamaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka syyt eivät ole yritysten toiminnassa"

Krii­sis­sä kunnan ja yri­tys­ten yh­teis­työ auttaa kaikkia – Suomen yrit­tä­jien va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Anssi Kujala: "Yhtään elin­kel­pois­ta yri­tys­tä ei pidä turhaan päästää lo­pet­ta­maan tässä poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa, jonka syyt eivät ole yri­tys­ten toi­min­nas­sa"

30.03.2020 15:21
Suomen yrittäjät vaatii mittavaa apupakettia koronaviruksesta selviämiseen - Pentikäinen: "Todistamme ennenkokematonta kriisiä"

Suomen yrit­tä­jät vaatii mit­ta­vaa apu­pa­ket­tia ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta sel­viä­mi­seen - Pen­ti­käi­nen: "To­dis­tam­me en­nen­ko­ke­ma­ton­ta krii­siä"

15.03.2020 12:33