Suomen Yrittäjät
"Ehdottomasti erikoisuus" - Posion yrittäjät on Suomen yrittäjäkentässä harvinaisuus, ja yllättävällä tavalla: hallituksen jäsenet ovat niin nuoria

"Eh­dot­to­mas­ti eri­koi­suus" - Posion yrit­tä­jät on Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä har­vi­nai­suus, ja yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: hal­li­tuk­sen jäsenet ovat niin nuoria

09.04.2020 04:00
Tilaajille
Kriisissä kunnan ja yritysten yhteistyö auttaa kaikkia – Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala: "Yhtään elinkelpoista yritystä ei pidä turhaan päästää lopettamaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka syyt eivät ole yritysten toiminnassa"

Krii­sis­sä kunnan ja yri­tys­ten yh­teis­työ auttaa kaikkia – Suomen yrit­tä­jien va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja Anssi Kujala: "Yhtään elin­kel­pois­ta yri­tys­tä ei pidä turhaan päästää lo­pet­ta­maan tässä poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa, jonka syyt eivät ole yri­tys­ten toi­min­nas­sa"

30.03.2020 14:32
Suomen yrittäjät vaatii mittavaa apupakettia koronaviruksesta selviämiseen - Pentikäinen: "Todistamme ennenkokematonta kriisiä"

Suomen yrit­tä­jät vaatii mit­ta­vaa apu­pa­ket­tia ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta sel­viä­mi­seen - Pen­ti­käi­nen: "To­dis­tam­me en­nen­ko­ke­ma­ton­ta krii­siä"

15.03.2020 12:33