Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Värriön tutkimusasema
Värriön asemalla tuotetaan tietoa maailmanlaajuiseen tutkimukseen

Värriön ase­mal­la tuo­te­taan tietoa maail­man­laa­jui­seen tut­ki­muk­seen

12.08.2021 19:03
Tilaajille