Ystävyyskaupungit
Kuntaliitto suosittelee toistaiseksi ystävyyskuntatoimintojen keskeyttämistä venäläisten kaupunkien ja kuntien kanssa – Kuusamossa asia vielä ratkaisematta, Taivalkoski toimii suosituksen mukaan

Kun­ta­liit­to suo­sit­te­lee tois­tai­sek­si ys­tä­vyys­kun­ta­toi­min­to­jen kes­keyt­tä­mis­tä ve­nä­läis­ten kau­pun­kien ja kuntien kanssa – Kuu­sa­mos­sa asia vielä rat­kai­se­mat­ta, Tai­val­kos­ki toimii suo­si­tuk­sen mukaan

09.03.2022 11:00
Tilaajille
Ystävyyskaupunkitoiminnan ytimessä yhteinen hyöty – Professori: "Kannattaa tehdä kotiläksynsä ja miettiä esimerkiksi, miten Kuusamon yritykset pääsisivät hyötymään Kiinan markkinoista"

Ys­tä­vyys­kau­pun­ki­toi­min­nan yti­mes­sä yh­tei­nen hyöty – Pro­fes­so­ri: "Kan­nat­taa tehdä ko­ti­läk­syn­sä ja miettiä esi­mer­kik­si, miten Kuu­sa­mon yri­tyk­set pää­si­si­vät hyö­ty­mään Kiinan mark­ki­nois­ta"

02.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Kiinalainen Yancheng haluaa Kuusamon ystävyyskaupungiksi – suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta aiemmin niistä ei ole hiiskuttu julkisuuteen

Kii­na­lai­nen Yanc­heng haluaa Kuu­sa­mon ys­tä­vyys­kau­pun­gik­si – suun­ni­tel­mat ovat jo pit­käl­lä, mutta aiemmin niistä ei ole hiis­kut­tu jul­ki­suu­teen

29.04.2021 04:00 2
Tilaajille