Tilaajille

Am­mat­ti­kou­lul­la yli­ver­tai­nen suosio lukioon ver­rat­tu­na Kuu­sa­mos­sa – Ronja Pesonen haki lukioon täh­täi­mes­sään kielet, ma­te­ma­tiik­ka ja ku­va­tai­teet

Jopa kaksi kolmasosaa kuusamolaisnuorista haki ammattikouluun.

Tänä vuonna Ottiilia Törmä on yksi monesta ammattiopistoon hakeneesta kuusamolaisesta yhdeksäsluokkalaisesta.

Kaksi kolmaosaa Kuusamossa peruskoulunsa päättävistä haki toisen asteen opiskelupaikkaa ensisijaisesti ammattikoulusta. Ammattikouluun haki 108 ja lukioon 54 kuusamolaista nuorta. Viime vuonna tilanne oli tasainen, lukioon haki 82 oppilasta ja ammatilliseen koulutukseen 95 oppilasta. Aiemmilta vuosilta tilastoja ei ole tarjolla.