Talvikausi käyntiin: Seu­raam­me Rukan ava­jai­sia päi­vit­ty­väs­sä ku­va­gal­le­rias­sa

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Menovinkit: Ko­ko­sim­me ta­pah­tu­mat, keikat ja näyt­te­lyt yhteen juttuun

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Die­se­lin käyt­tö­voi­ma­ve­ron poistoa vaativa kan­sa­lais­aloi­te keräsi 50 000 kan­nat­ta­jaa ja etenee edus­kun­taan

Eduskunta saa käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan dieselin käyttövoimaveron poistamista ja biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuen luomista dieselille.

Maaliskuun puolivälissä tehty aloite sai maanantaina täyteen edellytetyt 50 000 kannattajaa.

Maaliskuun puolivälissä tehty aloite sai maanantaina täyteen loput tarvittavista 50 000 kannattajasta.
Maaliskuun puolivälissä tehty aloite sai maanantaina täyteen loput tarvittavista 50 000 kannattajasta.
Kuva: Teija Soini

Aloitteen mukaan jakeluvelvoitetuki pitää asettaa samankokoiseksi kuin nykyinen dieselin verotuki.

Aloitteen mukaan lisäksi jakeluvelvoitetukea pitää tarkistaa ja korottaa jatkossa biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kohoamisen hintavaikutuksen mukaisesti.

Aloitteen mukaan jakeluvelvoitetuen tarkistamisella varmistetaan, ettei dieselin hinta kohoa jakeluvelvoitteen prosentuaalisen määrän kasvaessa bensiinin hintaa korkeammaksi.

– Käyttövoimaveron perusajatuksen pohja on murentunut ja sen vuoksi käyttövoimaverosta on luovuttava sekä samalla varmistettava dieselin hinnan säilyminen kilpailukykyisenä suhteessa bensiiniin muokkaamalla nykyinen dieselin verotuki dieselin jakeluvelvoitetueksi, aloitteen perusteluissa sanotaan.

Kansalaisaloitteen pani alulle Stop autoilijoiden kuritukselle - niminen kansanliike.