Kolumni

Elina Kemppaisen kolumni: Rahastoista tukea kulttuuriin ja opinnäytetöihin

-
Kuva: Mikko Halvari

Oletko taiteen aktiivinen harrastaja tai alalla toimiva kuusamolainen? Voisitko tehdä korkeakouluopinnoissasi Kuusamoon liittyvän opinnäytetyön?

Kuusamon kaupungilla on kolme eri rahastoa, joista voi hakea apurahaa. Kunnallisneuvos U. A. Virranniemen rahaston tarkoituksena on henkisen kulttuurin edistäminen Kuusamossa siten, että rahastosta jaetaan apurahoja muun muassa luovan ja esittävän taiteen, kuten kirjallisuuden, runouden, kuvaamataiteen, musiikin, valokuvauksen sekä lausunto- ja näyttämötaiteen aloilla työskenteleville tai harrastajille. Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahastosta jaettavilla apurahoilla puolestaan tuetaan joko ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijoiden Kuusamoon suuntautuvien opinnäytetöiden ja väitöskirjojen tekemistä. Kaupungilla on myös henkilöstörahastonsa.

Kunnallisneuvos U. A. Virranniemen ja Apulaiskunnanjohtaja Lauri Muhosen rahastojen toimikuntiin kuuluvat Juhani Määttä, Marja Tornberg, Inka Hokkanen (kunnallisneuvoksen rahasto) sekä varapuheenjohtajana Kari Sirviö ja puheenjohtajana toimii Elina Kemppainen. Toimikuntien esittelijänä ja sihteerinä toimii kasvastus- ja sivistystoimenjohtaja Erkki Hämäläinen. Olemme toimineet edellä mainitun toimikunnan kokoonpanolla parisen vuotta ja pystyneet julkistamaan apurahat haettaviksi kerran vuodessa. Seuraava apurahojen hakuaika julistettaneen haettavaksi alkuvuodesta 2020.

Tämän vuoden keväällä myönsimme apurahoja kymmenelle (hakemuksia 13) koulutuksen rahaston puolelta opinnäytetöiden, gradujen ja väitöskirjan tekemiseen. Nämä tutkimukset hyödyntävät muun muassa Kuusamon kaupunkia ja elinkeinoelämää. Tavoitteena on laajemmin, että Kuusamoon liittyviä opintoihin kuuluvia tutkimuksia tehtäisiin enemmän ja Kuusamo olisi houkutteleva harjoittelupaikka korkeakouluopinnoissa. Nämä osaltaan voisivat vaikuttaa opiskelijoiden positiiviseen kuvaan, sitoutumiseen ja kiinnostukseen muuttaa tai palata takaisin Kuusamoon. Mahdollisuudet tehdä korkeakouluopintoja Kuusamossa on vuosi vuodelta parantunut. Puhutaan tärkeistä pito- ja vetovoimatekijöistä.

Kulttuuriin liittyviä apurahoja jaettiin kolmelletoista (hakemuksia 15) apurahan hakijalle. Aktiivisille kulttuuritoimijoille myönnettiin apurahoja mm. taiteelliseen työskentelyyn, historia- ja luontokuvateoksien tekemiseen, konserttien ja näyttelyiden valmisteluun ja ympäristötaidehankkeeseen. Kulttuuripuolen rahasto on hyvä lisä esimerkiksi kaupunkimme kasvatus- ja sivistystoimen kulttuuritoimen avustusten sekä Pohjois-Suomen kulttuurirahaston rinnalla.