Kolumni

Elina Kemppaisen kolumni – Talouspäiviltä 74 vuoden takaa: "Oulun-Paanajärven radan kannattavuuslaskelma nyttemmin menettänyt merkityksensä”

”Oulun lääni toimii suurena raakapuun tuottajana ja hankkijana.” ”Oulun sataman kehitys viimeisenä 10-vuotiskautena on meidän olosuhteissamme ollut poikkeuksellisen voimakas.” ”- - Oulun-Paanajärven radan aikoinaan laadittu kannattavuuslaskelma nyttemmin menettänyt merkityksensä.” ”Maamme voimatalous elää nykyisin vaikeita käänteen vuosia. Alueluovutuksissa menetimme - -” ”Niinpä valtakunnan uuden rajan vuoksi kotinsa menettäneet Kuusamon kunnan asukkaat voidaan viljelysmahdollisuuksien puolesta ainakin pääosaltaan sijoittaa kunnan Suomen puoleiseen osaan.”

Kesälomalla kun oli aikaa mm. perehtyä edesmenneiden sukulaisten jäämistöihin, löytyi sieltä käteeni kirja Pohjois-Pohjanmaan taloudellisia suuntaviivoja. Julkaisuvuosi oli 1946 ja julkaisijana Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto. Kirja oli koostettu marraskuussa 1945 Oulussa pidetyiltä Pohjois-Pohjanmaan talouselämää ja sen edellytyksiä käsittelevästä esitelmä- ja keskustelutilaisuudesta. Talouspäivän järjestäjinä olivat toimineet mm. Oulun kauppakamari, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto. Julkaistut puheenvuorot olivat julkaistu Talouselämä-lehdessä.

Talouspäivän aiheina olivat maataloutta, metsätaloutta, malmivaroja, voimavaroja (vesivoimalat ja turve), teollista jalostustoimintaa ja liikennettä koskevat asiat. Arvostettavaa on, että heti sotien jälkeisessä ajassa jo loppuvuodesta 1945 liitto on koonnut väkeä yhteen vaikuttamaan ja linjaamaan asioita maakunnan talouspäiville. Liekkö isoisoisäni Toivo Kemppainen ollut yhtenä päättäjänä mukana ko. päivillä.

Samoja teemoja on havaittavissa edelleen maakuntaliiton eri papereissa. Toki osittain eri painotuksilla ja uudistunein termein. Tavoitteita ja käytännönkin konkretiaa liittyen eri elinkeinoaloille löytyy yhä. Eilisessä maakuntahallituksen kokouksessa valmisteltiin Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman strategisia linjauksia ja tavoitteita tuleville kolmelle vuodelle.

Pääsisältöinä ovat kasvu, kilpailukyky ja kansainvälisyys, saavutettavuus kilpailukyvyn edellytyksenä, maakunnan vetovoima sekä sisäinen uudistuminen. Linjaukset pohjautuvat liiton voimassa olevaan maakuntaohjelmaan, joka sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Se ohjaa alueemme kehittämistä useamman vuoden ajan. Ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kestävällä tavalla koko maakunnan alueelle ja ihmisille. Samat tavoitteet ovat olleet jo vuosikymmeniä sitten.

Pohjois-Pohjanmaan liitto järjestää yhä vuosittain perinteiset maakuntapäivät Oulussa. Tämän vuoden marraskuussa olevien maakuntapäivien ensimmäisenä päivänä keskustellaan koulutuksesta ja sivistyksestä hallitusohjelmaa unohtamatta sekä muuttuvasta työelämästä ja tulevaisuuden työelämätaidoista.

Toisen päivän teemana on ilmasto. Luennoitsijoina ovat sekä politiikan, tutkimuksen kuin elinkeinoelämän edustajia.