Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Esi­tys­tä ky­lä­po­ro-ai­dois­ta ei pu­re­mat­ta niellä – "Kuu­sa­mo on po­ron­hoi­toa­luet­ta, eikä sitä kaa­voi­tuk­sel­la muu­te­ta"

Saataisiinko Kuusamoon pororauha, jos porot eristettäisiin lukuisten ympyräaitojen avulla kyläalueiden ulkopuolelle? Kaupungin kaavoitusteknikko Pekka Räisänen esittämä ajatus antaa aihetta keskusteluun.
Saataisiinko Kuusamoon pororauha, jos porot eristettäisiin lukuisten ympyräaitojen avulla kyläalueiden ulkopuolelle? Kaupungin kaavoitusteknikko Pekka Räisänen esittämä ajatus antaa aihetta keskusteluun.
Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon kaupungin kaavoitusteknikko Pekka Räisänen toi viime viikon porokiistaseminaarissa esille maankäyttöyksikössä hautuneen ehdotuksen, että kiistojen ratkaisussa voitaisiin käyttää suoja-aitoja asuttujen kylien ympärillä. Vastakaiku ei ole ollut lupaavaa.

Annetaanpa Räisäsen vääntää aita-ajatus vielä rautalankaverkosta.

– Esitin tilaisuudessa kartan siitä, miten kaikki strategisessa yleiskaavassa AT-merkinnän saaneet kyläalueet ja vähintään viiden talon keskittymät, jotka muodostavat kaavan mukaisen niin sanotun kylän, suojattaisiin poroilta aidoilla, Räisänen toteaa.

– Näin saataisiin rajattua poronhoidon ulkopuolelle kyläalueet, joilla porot aiheuttavat ongelmia. Pitäisi olla pysyvämpi ratkaisu kuin vähäinen hätistely, joka hermostuttaa kaikki osapuolet.

Samaan aitaukseen voitaisiin ottaa viljelyksiä, jotka ovat usein asutuksen vieressä. Myös keskeisimmät loma-asutusalueet pitäisi ottaa tarkasteluun mukaan, Räisänen sanoo.

– Aitaaminen tällä tavalla suunnitellusti olisi todennäköisesti halvempi vaihtoehto kuin aitaaminen kiinteistöittäin ja jopa peltokuvioittain. Niissähän voi joutua kulkemaan monen perättäisen portin kautta. Aidat myös olisivat kauempana asutuista taloista, poissa silmistä.

– Ensiksi työn alle voisi ottaa ongelmallisimmat alueet, Räisänen sanoo.

Räisänen heittää myllyyn ajatuksen jopa poronhoitolain muuttamisesta siten, että kyläalueet viljelyksineen rajattaisiin pois poronhoitoalueesta.

– Silloin poronomistajat voisi velvoittaa aitojen tekoon ja kiinteistöjen omistajat suostumaan aitaamiseen. Nyt esteenä voi olla yksittäinen maanomistaja, Räisänen sanoo.

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila sanoo, että tällainen aitausoperaatio ei ole toteutuskelpoinen yleisratkaisu.

– Aitaamisessa on aina otettava huomioon tiet, veräjien tarpeet, vesistöt ja muut aidan toimivuuteen vaikuttavat seikat. Tapauskohtaisesti asioita kannattaa toki tarkastella kaikenlaisten mahdollisuuksien valossa, Ollila sanoo.

Aitojen rahoittamiskysymystä Ollila sanoo olevan vaikea kommentoida, koska esitetty ajatus on hänelle uusi.

– Ehkä Kuusamon kaupungilla on olemassa hommaan rahoitus, jos sieltä tällaista esitetään.

Poronhoitoalue määritellään poronhoitolaissa. Kuusamo on ollut ammoisista ajoista saakka poronhoitoaluetta, eikä asiaa voi kaavoituksella muuttaa, Ollila toteaa.

Hankkeessa, joka seminaarin järjesti, on kaksi päätavoitetta. Ensiksikin selvittää poronhoidon, maatalouden, asutuksen ja lomarakentamisen välisten ongelma- ja ristiriitatilanteiden syitä ja vaikutuksia poronhoitoon. Toiseksi tuottaa ratkaisuja ongelmatilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Tuotoksena pitäisi olla poropuhelin ja yhteistyöryhmä. Luonnonvarakeskuksen Luken hanke, jossa kumppaneina ovat Lapin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus, kestää kuluvan vuoden loppuun.

Hanketta johtava Luken tutkimusprofessori Juha Hiedanpää sanoo, että idea kylien aitaamisesta tulee Luken kirjoittamaan tilanneanalyysiin, koskapa idea tuli esille seminaarissa.

– Kylien aitaaminen voisi hyvinkin nousta yhteistyöryhmässä keskusteluun ja lähempään tarkasteluun, Hiedanpää sanoo.

Pitäisi olla pysyvämpi ratkaisu kuin vähäinen hätistely, joka hermostuttaa kaikki osapuolet.