Tilaajille

Hal­li­tus esittää 8 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­ha­li­säys­tä harvaan asut­tu­jen aluei­den ke­hit­tä­mi­seen: "Har­vaan asutut alueet kat­ta­vat yli 68 pro­sent­tia Suomen pin­ta-alas­ta"

Hallitus esittää vuoden 2021 täydentävässä talousarviossaan 8 miljoonan euron määrärahalisäystä harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen, Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa kerrotaan. Yhteensä harvaan asuttujen alueiden kehittämiseen esitetään 12 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2021.

Rahoitusta voidaan käyttää Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimintaohjelman sekä siihen sisältyvien toimenpiteiden ja kokeiluhankkeiden rahoitukseen. Parlamentaarisen työryhmän tavoitteena on vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta muun muassa kokeilujen kautta. Tavoitteena on saada ensimmäiset kokeiluhankkeet liikkeelle alkuvuodesta 2021.