Kolumni
Tilaajille

Jou­lus­sa ko­ros­tuu yhä har­vem­min Kristus – näinä aikoina on tärkeä muis­taa, mistä jou­lus­sa on kyse, Met­ro­po­liit­ta Elia kir­joit­taa jou­lu­ter­veh­dyk­ses­sään

Loppuvuoden keskelle, sen pimeimpään aikaan, koittaa valo juhliessamme Herramme ja Vapahtajamme Kristuksen syntymää.

Juhlan keskiössä on Jumalan lihaksitulemisen ihmeellinen salaisuus – ennen aikojen alkua Isästä syntyneen Jumalan Pojan ajallinen syntymä äidistä, pyhästä Neitseestä Mariasta. Tämä Kristuksen lihaksi tuleminen ja syntyminen ihmiseksi korottaa jokaisen ihmisen aivan erityiseen asemaan.