Tilaajille

Ka­la­ve­sien kun­nos­tuk­ses­sa alkaa uusi aika – Met­sä­hal­li­tus alkaa kun­nos­taa ko­ko­nai­sia va­lu­ma-aluei­ta

Kalavesien kunnostuksessa alkaa uusi aika: nyt ei kunnosteta vain puroja vaan kokonaisia valuma-alueita. Metsähallitus luo mallin, jonka mukaan puron lisäksi saadaan kuntoon sitä ympäröivät metsät ja suot.

Valuma-alueprojektissa ennallistetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä. Itse puron lisäksi kunnostetaan koko valuma-alue. Käytännössä projektin asiantuntijat tukkivat tarvittaessa pienvesistöön laskevat metsäojat ja perustavat pintavalutuskenttiä ja riistakosteikkoja. Pienvesistöä ympäröivät suot ennallistetaan.