Tilaajille

Kan­to­ky­lä ottaa käyt­töön seu­raa­mus­mak­sun

Kantokylän yhteisen kalaveden osakaskunnan vuosikokous keskusteli pitkään saalistilastojen palauttamisesta. Kun siirryttiin sähköiseen lupamyyntiin 5 vuotta sitten niin oli tiedossa että saalistilastoja jää jonkun verran palauttamatta. Vaikka uuden luvan saamisen ehtona on ollut saalistilaston palautus niin se ei ole toiminut. Yli puolet jätti saalistilaston palauttamatta vuodelta 2019. Osakaskunta päättikin hoitokunnan esityksestä ottaa käyttöön järeämmän keinon eli seuraavana vuonna jos tilastoa ei ole palautettu määräaikaan helmikuun loppuun mennessä niin kalastuslupalaskuun lisätään automaattisesti 50 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Osakaskuntaa puhutti pitkään myös ehdotus Muojärven osakaskuntien yhdistämisestä. Pitemmällä aikavälillä olisi ehkä käytännöllisempää että yhdessä isossa järvessä olisi vain yksi osakaskunta nykyisen neljän asemasta. Osa osakkaista suhtautui asiaan epäilevästi. Keskusteluja naapuriosakaskuntien kanssa päätettiin jatkaa tiukoin reunaehdoin mm. niin että kaikkien Muojärven alueella toimivien osakaskuntien on liityttävä mukaan niin että kaikki nykyiset vesialueet sisällytetään uuteen osakaskuntaan. Hoitokunnalle annettiin lista muista ehdoista. Kalastuksen valvonnan periaatteet käytiin läpi ja osakaskunta asianomistajana vaatii aina rangaistusta luvattomasta pyynnistä. Pyydysten merkintä ei vieläkään ole asetuksen edellyttämällä tasolla. Jatkossa valvojat tulevat puuttumaan ja nostamaan ylös pyydyksiä, joista ei löydy vaadittavia yhteystietoja. Haukikanta jatkaa kasvuaan vaikka osakaskunta on tehnyt tehopyyntiä jo monta vuotta. Positiivisena asiana todettiin kuitenkin siikakantojen kääntyneen nousuun. Pienempiin vesistöihin suunnatut istutukset ja silmäkokorajoitukset ovat alkaneet tuottaa tulosta. Osakaskunta hyväksyi paikallisten matkailuyrittäjien kanssa tehdyt vesialueiden käyttösopimukset, samoin metsästysseurojen metsästysvuokrasopimukset.