Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tilaajille

Kar­hun­kaa­to­lu­vat li­sään­ty­vät po­ron­hoi­to­alueel­la – Met­säs­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on taittaa kar­hu­kan­nan kasvu

Poronhoitoalueella karhunkaatokiintiö kasvaa kymmenellä karhulla edellisvuodesta.
Poronhoitoalueella karhunkaatokiintiö kasvaa kymmenellä karhulla edellisvuodesta.
Kuva: Pekka Aho

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksellaan metsästyskauden suurimmaksi sallituksi määräksi 384 karhua. Saaliskarhukiintiö kasvaa edelliskaudesta 71 karhulla. Poikkeusluvat kohdentaa alueittain tarkemmin Riistakeskus.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli ennen vuoden 2019 metsästyskautta 2300-2500 karhua. Luku nousi aiempien vuosien karhumääristä 14 prosentilla. Alueellisesti kannan runsastuminen on ollut voimakkainta poronhoitoalueen eteläpuolelle sijoittuvien keskisen ja läntisen Suomen alueilla.