Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Katso tästä kar­toil­ta, miten La­ti­tu­de tar­ken­si Poh­jois-Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tään­sä pie­nem­mil­le alueil­le – "Seu­raa­vat tut­ki­mus­vai­heet ovat kal­lio­pe­rän säh­köi­syy­den ja mag­ne­tis­min tut­ki­mi­nen"

Latitude 66 Cobalt on hankkinut Pohjois-Kuusamon malminetsintäkohteista lisätietoa muun muassa maaperänäytteitä ottamalla. Kuvituskuva.
Latitude 66 Cobalt on hankkinut Pohjois-Kuusamon malminetsintäkohteista lisätietoa muun muassa maaperänäytteitä ottamalla. Kuvituskuva.
Kuva: Latitude 66 Cobalt

Latitude 66 Cobalt pienentää geologisten tutkimustensa tuloksena neljän Pohjois-Kuusamossa sijaitsevan malminetsintälupahakemuksen aluetta. Yhtiö odottaa lupaviranomaisen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin käsittelevän hakemukset tämän vuoden aikana.

Uudelleen rajatut hakemusalueet ovat nimeltään Kuusamo pohjoinen, Kuusamo pohjoinen 2, Rintajärvi ja Rintajärvi 2. Kaksi ensiksi mainittua sijaitsee Ala-Kitkajärven koillispuolella ja kaksi viimeksi mainittua järven länsipuolella. Hakemusalueiden pinta-ala pienenee 7370 hehtaarista 3209 hehtaariin. Uusittavat hakemukset koskevat pieneltä osin myös sellaisia alueita, joita ei ollut alkuperäisissä hakemuksissa.