Tilaajille

Kävelyä ja hyö­ty­lii­kun­taa – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin 1970-lu­vun vaih­tees­sa kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Esko Halme seuraa edel­leen ur­hei­lua


Posion Pyrinnön joukkue menestyi useana vuotena Oulun ympärijuoksussa. Ylhäällä vas. Auno Maaninka, Esko Halme, Matti Karjalainen ja Kalevi Haataja. Alhaalla vas. Mikko Niemelä, Jouni Viita-aho, Kari Sanelma ja Johan Pätsi.
Posion Pyrinnön joukkue menestyi useana vuotena Oulun ympärijuoksussa. Ylhäällä vas. Auno Maaninka, Esko Halme, Matti Karjalainen ja Kalevi Haataja. Alhaalla vas. Mikko Niemelä, Jouni Viita-aho, Kari Sanelma ja Johan Pätsi.

Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin 1970-luvun vaihteessa kuulunut Esko Halme pitää fyysisestä kunnostaan huolta kävelemällä sekä hyötyliikuntaa harrastamalla.