Posion Pyrintö
Kuukausi
Liikkumalla pysyy terveenä  – Entinen keskimatkojen juoksija Vesa Alajääskö sai nuoruusvuosiltaan kipinän aikuisliikuntaan

Liik­ku­mal­la pysyy ter­vee­nä – Entinen kes­ki­mat­ko­jen juok­si­ja Vesa Ala­jääs­kö sai nuo­ruus­vuo­sil­taan kipinän ai­kuis­lii­kun­taan

24.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Täällä on tanssittu, kokoustettu ja koulutettu rakennusmiehiä  – 66 vuotta sitten vietettiin tupaantuliaisia Posion Pyrinnön urheilutalolla: Tällaisia ovat olleet urheilutalon vuodet

Täällä on tans­sit­tu, ko­kous­tet­tu ja kou­lu­tet­tu ra­ken­nus­mie­hiä – 66 vuotta sitten vie­tet­tiin tu­paan­tu­liai­sia Posion Py­rin­nön ur­hei­lu­ta­lol­la: Täl­lai­sia ovat olleet ur­hei­lu­ta­lon vuodet

17.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Paluu takaisin kilpakentille – Entinen monipuolinen yleisurheilija Kyösti Säkkinen innostui uudelleen kilpailemisesta

Paluu ta­kai­sin kil­pa­ken­til­le – Entinen mo­ni­puo­li­nen yleis­ur­hei­li­ja Kyösti Säk­ki­nen in­nos­tui uu­del­leen kil­pai­le­mi­ses­ta

15.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Urheilutalo kätkee sisäänsä monta tarinaa

Ur­hei­lu­ta­lo kätkee si­sään­sä monta tarinaa

15.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Takaisin radoille ja poluille – Olympiamitalisti Kaarlo Maaninka innostui puolenkymmentä vuotta sitten kilpailemaan aikuisurheilussa - Juttu sisältää videot: Ensimmäisen Kaarlon juoksun lähtö Maaninkavaarassa  2016 sekä vuoden 1980 Moskovan olympialaisten 10000 metrin 10 viimeistä minuuttia

Ta­kai­sin ra­doil­le ja po­luil­le – Olym­pia­mi­ta­lis­ti Kaarlo Maa­nin­ka in­nos­tui puo­len­kym­men­tä vuotta sitten kil­pai­le­maan ai­kuis­ur­hei­lus­sa - Juttu si­säl­tää videot: En­sim­mäi­sen Kaarlon juoksun lähtö Maanin­ka­vaa­ras­sa 2016 sekä vuoden 1980 Mos­ko­van olym­pia­lais­ten 10000 metrin 10 vii­meis­tä mi­nuut­tia

17.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Jo viides Kaarlon juoksu lähestyy – Mukana myös tällä kertaa on nimikkotapahtumansa isäntä, olympiamitalisti Kaarlo Maaninka

Jo viides Kaarlon juoksu lä­hes­tyy – Mukana myös tällä kertaa on ni­mik­ko­ta­pah­tu­man­sa isäntä, olym­pia­mi­ta­lis­ti Kaarlo Maa­nin­ka

31.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Paluu lapsuuden maisemiin – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin 1970-luvun vaihteessa kuulunut Raija Hildén palasi takaisin synnyinpitäjäänsä

Paluu lap­suu­den mai­se­miin – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin 1970-lu­vun vaih­tees­sa kuu­lu­nut Raija Hildén palasi ta­kai­sin syn­nyin­pi­tä­jään­sä

27.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Kävelyä ja hyötyliikuntaa – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin 1970-luvun vaihteessa kuulunut entinen kestävyysjuoksija Esko Halme seuraa edelleen urheilua

Kävelyä ja hyö­ty­lii­kun­taa – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin 1970-lu­vun vaih­tees­sa kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Esko Halme seuraa edel­leen ur­hei­lua

20.08.2020 04:00 0
Tilaajille
"Sm-mitali ja 60 metriä rikki" – Moukarinheittäjä Tytti Oikarainen tavoittelee 22-vuotiaiden SM-mitalia Kemissä lauantaina

"Sm-mi­ta­li ja 60 metriä rikki" – Mou­ka­rin­heit­tä­jä Tytti Oi­ka­rai­nen ta­voit­te­lee 22-vuo­tiai­den SM-mi­ta­lia Kemissä lauan­tai­na

19.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Mitaleita ja vähintään pistesijoja tulisi – koillismaalaiset yleisurheiluennätykset olisivat kovaa valuuttaa tänäkin päivänä

Mi­ta­lei­ta ja vä­hin­tään pis­te­si­jo­ja tulisi – koil­lis­maa­lai­set yleis­ur­hei­lu­en­nä­tyk­set oli­si­vat kovaa va­luut­taa tänäkin päivänä

14.08.2020 17:07 0
Tilaajille
Kuusamon Erä-Veikot 25 urheiljan voimin Pohjan  Koitoksissa, Posion Pyrinnöltä mukana oli neljä urheilijaa.

Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot 25 ur­heil­jan voimin Pohjan Koi­tok­sis­sa, Posion Py­rin­nöl­tä mukana oli neljä ur­hei­li­jaa.

27.07.2020 17:12 0
Tilaajille
Chapangwa Lubambo juoksi Pohjois-Suomen mestariksi – 5000 metrin palkintokorokkeelle nousi koillismaalaisista myös Posion Pyrinnön Veikko Huuskonen

Cha­pang­wa Lubambo juoksi Poh­jois-Suo­men mes­ta­rik­si – 5000 metrin pal­kin­to­ko­rok­keel­le nousi koil­lis­maa­lai­sis­ta myös Posion Py­rin­nön Veikko Huus­ko­nen

14.07.2020 11:49 0
Tilaajille
Muhoslaiset liikunnallisella lomaviikolla Kuusamossa – Iltarastiviikko houkutteli Koillismaalle

Mu­hos­lai­set lii­kun­nal­li­sel­la lo­ma­vii­kol­la Kuu­sa­mos­sa – Il­ta­ras­ti­viik­ko hou­kut­te­li Koil­lis­maal­le

10.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Kasin ennätys hymyilytti Chapangwa Lubamboa – Kuusamon Erä-Veikkojen kesän ensimmäiset seurakisat vietiin läpi leppoisassa kesäillassa

Kasin ennätys hy­myi­lyt­ti Cha­pang­wa Lu­bam­boa – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen kesän en­sim­mäi­set seu­ra­ki­sat vietiin läpi lep­poi­sas­sa ke­sä­il­las­sa

04.07.2020 18:36 0
Tilaajille
Järjestäjät muistuttavat: yski oikein, älä tule sairaana suunnistamaan – Kuusamossa ja Posiolla järjestetään iltarastiviikko Fin5-viikon tilalla

Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat: yski oikein, älä tule sai­raa­na suun­nis­ta­maan – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la jär­jes­te­tään il­ta­ras­ti­viik­ko Fin5-vii­kon tilalla

04.07.2020 10:41 0
Tilaajille
Omatoimirasteja Kuusamoon ja Posiolle – peruuntuneen FIN5-viikon aikaan on odotettavissa suunnistajia Kuusamoon lomailemaan ja suunnistamaan

Oma­toi­mi­ras­te­ja Kuu­sa­moon ja Po­siol­le – pe­ruun­tu­neen FIN5-vii­kon aikaan on odo­tet­ta­vis­sa suun­nis­ta­jia Kuu­sa­moon lo­mai­le­maan ja suun­nis­ta­maan

24.06.2020 04:01 0
Tilaajille
”Tähtään syksyn SM-kisoihin” – Posion Pyrinnön Veikko Huuskonen tähtää ensi syksynä pidettäviin ikäistensä SM-kisoihin

”Täh­tään syksyn SM-ki­soi­hin” – Posion Py­rin­nön Veikko Huus­ko­nen tähtää ensi syksynä pi­det­tä­viin ikäis­ten­sä SM-ki­soi­hin

18.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Lasse Virenin kannoilla Posion yössä – Entinen kestävyysjuoksija Matti Karjalainen osallistui ensimmäiseen Posion Yöttömän yön juoksuun juhannuksena 1972

Lasse Virenin kan­noil­la Posion yössä – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja Matti Kar­ja­lai­nen osal­lis­tui en­sim­mäi­seen Posion Yöt­tö­män yön juok­suun ju­han­nuk­se­na 1972

18.06.2020 12:00 0
Tilaajille
Kesäkauteen hyvillä mielillä – Tytti Oikaraisen kesän päätavoitteena Kalevan kisojen moukarifinaali

Ke­sä­kau­teen hyvillä mie­lil­lä – Tytti Oi­ka­rai­sen kesän pää­ta­voit­tee­na Kalevan kisojen mou­ka­ri­fi­naa­li

07.06.2020 12:02 0
Tilaajille
Liikuntaa lähes joka päivä – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin kuulunut entinen kestävyysjuoksija on yhä aktiivinen liikkuja

Lii­kun­taa lähes joka päivä – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on yhä ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille