Tilaajille

Kelan lo­mak­kei­ta saa nyt myös ina­rin­saa­mek­si - kol­tan­saa­mek­si esit­teet ja verk­ko­si­vut jul­kais­taan vielä tämän vuoden aikana

Saamenkielisten Kela-tekstien tuottaminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä saamen kielten asiantuntijoiden kanssa. Tekstien kääntämisen yhteydessä on tarkistettu olemassa olevaa saamenkielistä terminologiaa ja myös luotu uusia saamenkielisiä termejä

Kela on julkaissut 30 eniten käytettyä hakulomaketta inarinsaamen kielellä. Nyt julkaistu lomakevalikoima täydentää helmikuussa julkaistuja inarinsaamenkielisiä kela.fi-verkkosivuja. Inarinsaamenkielinen asiakas löytää nyt verkkosivuilta perustiedot Kelan etuuksista omalla kielellään ja voi hakea eniten käytettyjä etuuksia omakielisillä lomakkeilla.

Kela on jo aikaisemmin uudistanut pohjoissaamenkieliset verkkosivut ja julkaissut esitteitä ja lomakkeita pohjoissaameksi. Tämän vuoden aikana Kela julkaisee uudistetut verkkosivut sekä hakulomakkeita ja esitteitä myös koltansaameksi.